Chytrý špičkový marketing.
view counter

Podnikání

Novinky ušetří lidem papírování a čas strávený na úřadech

Zadat neschopenku přímo z domu přes počítač nebo tablet, zjistit v jaké fázi se nachází žádost o dávku nemocenského pojištění nebo získat ihned přehled doby důchodového pojištění. Zní vám to...

   celý článek »

Doplacení pojistného na důchodové pojištění účastníkem…

Dne 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, kterým byla ze zákona ukončena účast na důchodovém spoření všem jeho účastníkům. Uvedený zákon poskytuje účastníkům...

   celý článek »

Paušální daň je daňovým dobrodiním

Pro daňové poplatníky i pro finanční správu je institut paušální daně skutečným dobrodiním, přestože ho v roce 2015 v celé republice využívalo pouze 40 poplatníků. Rozšíření jejího využití bylo...

   celý článek »

Tři typy odstupného a dva režimy pojistných odvodů z něj

O tom, zda se z odstupného platí pojistné odvody, rozhoduje, zda jde o odstupné, na které vznikl zaměstnanci nárok podle zákona, anebo z jiného titulu. Odstupné, jehož zákonná definice neexistuje, lze podle...

   celý článek »

Výpověď z důvodu nesplňování předpokladů pro výkon jednoho z více sjednaných druhů práce

Nejvyšší soud ČR autoritativně řešil otázku, zda zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z důvodu nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce podle ust. § 52 písm. f) zákoníku...

   celý článek »

Podmíněná výpověď aneb někdy je opatrnosti nazbyt

Zatímco někteří zaměstnavatelé si při propouštění zaměstnanců počínají jako střelci (a v následném soudním řízení na to doplácejí), jiní zaměstnavatelé se snaží při rozvázání pracovního poměru postupovat...

   celý článek »

Chyby a omyly při uzavírání pracovní smlouvy

Motto: Volných pracovních míst je v současnosti v České republice přes 139 tisíc, nejvíc za posledních osm let. Nezaměstnanost za srpen 2016 klesla na 5,3 procenta, což je nejnižší za srpen od předkrizového roku 2008. Firmy potřebují ...

   celý článek »

Prevence škod – osobní prohlídky zaměstnanců

Dotaz: Zjistili jsme, že nám z pracovišť zaměstnanci „odnášejí“ osobní ochranné pracovní prostředky, které pak využívají k práci v soukromí a v zaměstnání za „zmizelé“ osobní ochranné pracovní prostředky požadují nové...

   celý článek »

Požadavky na vybavení lékárničky

Dotaz: Prosím o sdělení, kde je možno zjistit, co má obsahovat lékárnička první pomoci na stavbách, nebo například v zámečnických, nebo stolařských dílnách. Názory smluvních lékařů jsou různé. Závisí to na počtu pracovníků?...

   celý článek »

Osobní prohlídky žáků ve škole

Dotaz: V souvislosti s dotazem "Prevence škod - osobní prohlídky zaměstnanců" mne napadla otázka, zda je možné provádět osobní prohlídky žáků a za jakých podmínek? Žáci berou nářadí, materiál. Můžeme jim kontrolovat ...

   celý článek »

Úřad průmyslového vlastnictví varuje: Na registraci průmyslových práv se přiživují vychytralci

Vychytralci, kteří se snaží vylákat peníze nemorální cestou, se nevyhýbají bohužel ani oblasti duševního vlastnictví. Jejich důmyslnou metodou není krádež ochranné známky či patentu jako takových, ale vydávání se za instituci...
   celý článek »

Kamery v bytových domech

Na počátku roku vydal Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) stanovisko zabývající se povinnostmi vyplývajícími z provozování kamerových systémů v bytových domech. Každý vlastník bytového domu uvažující o umístění...

   celý článek »

Nezbytná cesta aneb jak se k tomu svému pozemku vlastně dostat?

Jedním z častých problémů při nákupu nemovitosti je zajištění přístupu k ní. Nejen to. Narušení sousedských vztahů, účelová koupě nemovitosti sloužící jako přístup k pozemku a podobné případy mohou vést k tomu, že dosud...

   celý článek »

Noční klid a možností obcí k jeho ochraně

Právní regulace ochrany před narušováním nočního klidu prošla poměrně zajímavým vývojem, který byl zdatně ovlivňován jednak Ústavním soudem a jeho přístupem k obecně závazným vyhláškám obcí a jednak i... 

   celý článek »

Právní povaha přípojek a nakládání s nimi

Přípojky inženýrských sítí (kanalizace, vodovody apod.) nejsou součástí pozemku a mohou být vlastněny osobou odlišnou od vlastníka pozemku. Již za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, Nejvyšší...

   celý článek »