Chytrý špičkový marketing.
view counter

Podnikání

Každý občan má možnost si zkontrolovat své „důchodové údaje

Možnost ověřit si údaje, které nejen pro budoucí starobní důchod eviduje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), má každý občan bez ohledu na věk. Jednou za kalendářní rok může požádat o...

   celý článek »

Školení a prohlídky tesaře - dřevorubce podle NV č. 339/…

Dotaz: Je nějak stanoven rozsah školení a zaškolení pro jednotlivé práce prováděné motorovou pilou (křovinořezem) - např. tesař - dřevorubec? Jaká je hodinová dotace - teorie a praxe a četnost opakovaného školení...

   celý článek »

Řidičský průkaz je možné od července 2018 vyměnit kdekoliv

Úředníci provedli od loňského června, od kdy mají motoristé možnost provádět změny v registru vozidel na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, téměř čtyři miliony úkonů. Na každého návštěvníka připadají...

   celý článek »

Dlouhodobé ošetřovné

Letos od 1. června si lze poprvé požádat o novou dávku nemocenského pojištění - dlouhodobé ošetřovné. Tato až 90denní dávka umožní lidem zůstat doma v situaci, kdy budou pečovat o člena...

   celý článek »

Úskalí výpovědi nájmu pronajímatelem bez výpovědní doby

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) rozlišuje vícero možností skončení nájmu bytu či domu. Výpovědní důvody, na jejichž základě může nájem vypovědět pronajímatel, jsou značně omezeny, a to v zásadě...

   celý článek »

Právní rizika při koupi nemovitosti a jak jim předcházet

Koupě nemovitosti je pro mnoho lidí největší životní investicí, řada z nich přesto nevěnuje náležitou pozornost obsahu rezervační a kupní smlouvy, ani právní prověrce nemovitosti. V tomto článku stručně shrnujeme některá právní...

   celý článek »

Technická novela zákona o nemocenském pojištění

Zpřesňuje se okruh nemocensky (a důchodově) pojištěných zaměstnanců, upravují se podmínky účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění v případě navazujících zaměstnání stejného druhu, podmínky nároku...

   celý článek »

Stanovení osob, které mohou vstupovat na staveniště

Dotaz: Jakým předpisem, vyhláškou či zákonem jsou stanoveny osoby, které mohou vstupovat na staveniště (resp. nemohou), případně za jakých podmínek?...

   celý článek »

Převod dovolené do nového roku

Dotaz: Dobrý den, rád bych se zeptal na možnosti s převáděním dovolené do nového roku. Lze dovolenou převádět? Pokud ano tak kolik dní? Jsou nějaké sankce od státních orgánů v případě...

   celý článek »

10 nových bezpečnostních značek podle normy ISO 7010

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) představila 10 nových, mezinárodně platných bezpečnostních značek podle normy ISO 7010. Společnost Brady již tyto nové bezpečnostní značky nabízí v provedení...

   celý článek »

Změny v okruhu osob povinných dodržovat režim dočasné pracovní neschopnosti

Režim dočasně práce neschopného pojištěnce, tedy zejména povinnost zdržovat se v době pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek, nově od 1. 10. 2017 platí i pro, z důvodu...

   celý článek »

Zaměstnávání osob blízkých (a zákaz vzájemného zaměstnávání manželů)

Pracovně-právní vztah nemůže být mezi manžely (stanoví zákoník práce). Proč tomu tak je? Je to kvůli společnému jmění manželů? Je tento zákaz nutný, není zbytečný a svobodné nakládání s vlastním majetkem...

   celý článek »

K poskytování cestovních náhrad členům statutárních orgánů

Obecně jsou cestovní náhrady poskytovány jednateli společností s ručením omezeným ve stejném režimu, jako je tomu u zaměstnanců, tedy podle ustanovení § 151 a následující zákona č. 262/2006 Sb., zákoník...

   celý článek »

Pracovnělékařské prohlídky na pracovištích

Dotaz: Smluvní lékařské firmy mohou poskytovat dohled na pracovištích, kde zjišťují ergonomii, intenzitu osvětlení, vybavení lékárniček, proškolení první pomoci a podobně. Prosím o odpověď, zda existuje...

   celý článek »

Výpověď pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně

Výpověď pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně v nejnovější judikatuře NS - může přijít i za její minimální porušení, ale také za mnohem intenzivnější porušení - platí: 3 x a dost...

   celý článek »