Chytrý špičkový marketing.
view counter

Podnikání

Informace GFŘ k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Tato informace nenahrazuje relevantní právní úpravu prominutí pokut, jejím účelem je poskytnout plátcům daně výčet základních informací pro správnou aplikaci tohoto institutu...

   celý článek »

Finanční správa rozšiřuje možnosti prominutí pokut u kontrolního hlášení

Finanční správa přichází s další úlevou pro podnikatele. Plátci DPH, kteří v roce 2016 pochybili v souvislosti s podáním kontrolního hlášení a vznikla jim tudíž povinnost uhradit některou z „fixních“ pokut ve výši ...

   celý článek »

Zveřejňování ceny, obchodní tajemství a obcházení zákona o registru smluv

Nejčastější metodou, jak cenu zatajit a nezveřejnit v registru smluv je podřazení ceny pod tzv. obchodní tajemství. Jedná se o obcházení zákona nebo o legální právní kličku k zastření ceny? Může být sankcí zrušení smlouvy?...

   celý článek »

„Přijmeme ženu s odrostlými dětmi.“

I na takové inzeráty narážejí inspektoři práce při pravidelných kontrolách. "Přijmeme prodavačku důchodkyni." Nebo: "Hledáme ženu s odrostlými dětmi, která už nepůjde na mateřskou." I s takovými inzeráty se... 

   celý článek »

Změny společníků ve společnosti s ručením omezeným a notářský zápis - je vůbec potřebný?

V korporátním životě je kladen důraz především na rychlost a efektivitu. Proto je pro společnosti důležité vědět, kdy jejich jednání vyžaduje formu veřejné listiny, a kdy naopak zákon tuto formu nevyžaduje. Kromě urychlení...

   celý článek »

Kdy jsou splatné faktury u „objednávek, kde není splatnost“?

Moderní obchodní právo funguje u nás už v podstatě 30 let. Stále se ovšem objevují mnohamilionové kontrakty, kde nejsou vymezena všechna práva a povinnosti, a proto se musíme při řešení smluvních sporů vracet...

   celý článek »

Česko zaspalo, neřeší „kazítka“ ve výrobcích. Ta vadí spotřebitelům i firmám

Firmy popírají existenci součástek, které těsně po záruce výrobek rozbijí, nicméně zaměstnanci společností jejich existenci připouštějí. Zatímco Francie jejich používání trestá vysokými pokutami i...

   celý článek »

Autorské dílo vytvořené zaměstnanci

Dílo, které autor vytvořil při plnění povinností vyplývajících z pracovněprávního či služebního vztahu, případně z pracovního vztahu mezi družstvem a jeho členem, je tzv. zaměstnaneckým dílem. Přestože autorem...

   celý článek »

Poškození zdraví v závěru směny

Dotaz: Zaměstnanec pneuservisu se konci směny převlékal z pracovního oděvu (práce je klasifikována jako nečistá). Po zavázání svých soukromých bot se z podřepu narovnal a v tom pocítil bolest v koleně. Vyšetřením...

   celý článek »

Úraz učitelky na školním výletě

Dotaz: Obracím se na Vás s prosbou o radu, jak postupovat při pracovním úrazu. Jsme škola – příspěvková organizace zřízená obcí. Paní učitelka si na výletě s žáky zlomila nohu. Bude to posuzováno jako pracovní úraz? ...

   celý článek »

Drobné pracovní úrazy

Dotaz: Jsme podnik a v současné době se potýkáme s nárůstem menších pracovních úrazů typu - naražení kolene, podvrtnuti, natažení svalu či úponu apod. Obecně řečeno, jedná se o případy, kdy si zaměstnanci...

   celý článek »

Návrh komory zpřehlední podnikatelům zákonné povinnosti

Hospodářská komora získala podporu pro zavedení elektronického nástroje umožňujícího firmám a živnostníkům spravovat plnění jejich povinností přes internet...

   celý článek »

K povinnosti zhotovitele dokončit dílo

Obvykle se uvádí, že smlouva o dílo zastává co do svého společenského a hospodářského významu jedno z předních míst mezi smluvními typy soukromého práva. Často se pak dodává, že co do složitosti materie a ...

   celý článek »

Nová úprava spotřebitelských soutěží

Spotřebitelské soutěže jsou velmi účinným marketingovým nástrojem, který může významně podpořit prodejnost výrobků či služeb a sloužit jako komunikační kanál vůči spotřebitelům. Do konce roku 2016 nebyly...

   celý článek »

Záruka za jakost vs. Práva z vadného plnění v NOZ

Jednou z otázek, které vyvstaly z přijetím nového občanského zákoníku, bylo, zda i nadále platí dvouletá zákonná záruka pro uplatnění práv z vadného plnění z kupní smlouvy. V řadách odborné veřejnosti i v médiích...

   celý článek »