Chytrý špičkový marketing.
view counter

100. výročí vzniku Československa - Čo ukrýva podzemie Vatikánu?

view counter

Vatikán je bezpochyby miestom, ktoré priťahuje veriacich z celého sveta. V dnešnej dobe je toto miesto zaručeným magnetom pre učencov, bádateľov a milovníkov tajomna. Pod Vatikánom sa rozprestiera doslova labyrint chodieb, ktorý obsahuje tie najtajnejšie knihy, dokumenty a rukopisy. Obsah mnohých z nich by určite otriasol svetom.

Nachádzajú sa tam tiež mapy, rytiny, obrazy, fotografie a osobná korešpondencia rôznych ľudí. Veľa tajomstiev sa stratilo v priebehu histórie a tie, ktoré ostali, sú starostlivo strážené. Roky boli vatikánske archívy prísne tajné, až po roku 1882 ich otvorili verejnosti. Dostať sa dnu je aj naďalej privilégiom. Môžu sem vstúpiť iba akreditovaní učenci, ktorí splnia prísne stanovené podmienky Vatikánu.

Najzaujímavejšie oddelenie vzniklo v 16. storočí a obsahuje správy o nevysvetlených javoch z celého sveta, presahujúce chápajúcu hranicu dnešnej vedy. Nachádza sa tu aj mnoho listín a kníh, ktoré ešte neboli dodnes preskúmané. Vyše päťdesiat zamestnancov archívu nepretržite študuje zväzky, ktoré sa postupne odtajujú. Štyristo rokov po založení tohto tajomného archívu sa pomaly na svetlo sveta predierajú vzácne dokumenty a každý z nich rozpráva svoj príbeh.

 

Chinonský pergamen

Jedným z najpozoruhodnejších dokumentov je aj Chinonský pergamen zosúdneho rokovania proti templárom. Tento dokument predstavuje ich koniec. Zvitok je vytvorený z 90 rukopisov, má dĺžku 60 metrov a obsahuje 231 výpovedí rytierov, ktorých vypočúvali v Paríži v roku 1311 vyslanci pápeža Klementa V. Tento dokument je starostlivo ošetrovaný a jeho znenie je pre každý prípad reprodukované. Chinonský pergamen predovšetkým zaznamenáva výpovede templárov, ktorí mali pri vstupe do rádu opľuť krucifix a zaprieť Ježiša. Tento ponižujúci ceremoniál však nemal byť rúhaním, ale mal symbolizovať úplnú podriadenosť rádu.

Rád templárov založil v roku 1119 Hugo de Payens a násilne bol rozpustený v roku 1312. Filip IV. zvaný Pekný, alebo tiež Zadlžený, začal bažiť za majetkom, ktorý rád postupne získal. Proti templárom sa začali od roku 1305 šíriť falošné obvinenia. V roku 1307 Filipov príbuzný pápež Klement V. prisľúbil, že začne s vyšetrovaním údajných zločinov templárov. Filip však nečakal na pokyny pápeža a v piatok 13. októbra 1307 nariadil zatknúť všetkých templárov vo Francúzsku, vrátane ich veľmajstra Jacques de Molay a skonfiškoval im všetok majetok.

Klement V. spočiatku protestoval a požadoval prepustiť väzňov na slobodu. Rozhodnutie nakoniec ponechal Ekumenickej rade, ktorá sa konala na 15. koncile vo Viedni, na ktorom aj pápež Klement uznal za vhodné rád zrušiť. Pápež nechcel templárov súdiť ani z etického, ani disciplinárneho hľadiska, usúdil však, že narušujú kresťanský poriadok tej doby. Dnes už je zrejmé, že templári sa stali obeťou vážneho ohovárania. História rádu dodnes vyvoláva mnoho otáznikov a templári sú zdrojom najúžasnejších legiend.

To, čo ukrýva podzemie Vatikánu, bolo od čias jeho vzniku prísne strážené a aj preto je všetko opradené tajomnými príbehmi. A hoci žijeme v 21. storočí a od stredoveku už máme ďaleko, zdá sa, že stále nie sme natoľko vyspelí, aby sme mohli bez predsudkov odkrývať jeho tajomstvá.

Gabriela Slováková