Chytrý špičkový marketing.
view counter

Amulety (3)

view counter

Pokračujeme v našem seriálu o amuletech, které nás chrání, očišťují a také nabíjejí energií. Vybrala jsem amulety, které mají silnou ochrannou moc – kabalistický Andělský amulet, středověký Cikánský amulet a Prognostikon, který napomáhá svému nositeli k rozvoji intuice.

Na těchto amuletech jsou středověké symboly, značky a písmena řecké, hebrejské i latinské abecedy; okultní znaky, které mají svoji silnou energetickou vibraci, a tak synergicky působí na majitele amuletu. To, na čem nejvíce záleží, je naše víra v sílu a moc těchto pradávných artefaktů, které neztratily svou moc ani v dnešní době.


Amulet Prognostikon

Tento amulet pochází z řeckého Pergamonu a doba jeho vzniku se odhaduje na 3. století n.l. Na amuletu vidíme písmena řecké abecedy a magické hieroglyfy soustředěné do kruhů. Ve středověku se magická deska z Pergamonu používala při věštění jako věštecký stolek. Tento amulet napomáhá objevit a posílit intuici a věštecké schopnosti. Označení Prognostikon dříve spojovalo různé předpovědi, ať již astronomického či astrologického charakteru, ale také předpovědi počasí, předpovědi budoucnosti jednotlivých osob, jakož i předpovědi různých katastrof, epidemií i válek. Podle dochovaných písemností tento amulet pomáhá k napojení se na neviditelný svět duchů a bytostí astrálního světa a k získávání informací z budoucnosti.

Prognostikon má sloužit osobám, které touží po rozvoji intuice a věšteckého nadání. Jeho magická písmena a uspořádání aktivují ženskou, kreativní stránku člověka a umožňují tak lepší přístup k podvědomí. Zlepšuje úsudek a tříbí vnímavost na mnoha úrovních. Pomáhá nositeli vyhnout se omylům a posiluje spojení s oním světem. Slouží k dorozumívání se s podsvětím a k předvídání budoucnosti – tento význam přetrvává dodnes. Slouží k vývoji podvědomí a intuice, pomáhá k rozvoji schopností a díky tomu také pomáhá předcházet nežádoucím událostem. Rozvíjí obrazotvornost a poznávání sebe sama.

 

Andělský amulet – Tetramorf

Pochází podle dochovaných zpráv ze 16. století, kdy byl používán jako ochranný znak při výrobě a tisku knih. Na amuletu je magické kolo Tetramorf, které je znázorněním posvátného čísla čtyři, které představuje čtyři světové strany, čtyři roční období, čtyři živly – oheň, vodu, zemi a vzduch, čtyři životní fáze – dětství, mládí, dospělost a stáří. Ale také symbolizuje čtyři rajské řeky, čtyři hlavní větry, čtyři evangelisty a především čtyři hlavní anděly spravující univerzální, vesmírný řád. Na Tetramorfu vidíme jména Gabriel, Pomiel, Iovel a Oriel, uprostřed je jméno pána času – Saturna – Saturiel.

Tento amulet přináší svému nositeli pocit klidu a ochrany, plnou důvěru ve vyšší, kosmické – univerzální zákony. Posiluje vůli při rozhodování tak, aby člověk nepropadal zákonům hmoty a svému egoistickému postoji. Napojení na andělské sféry přináší ochranu před působením negativních sil a napomáhá odolat pokušením v jakékoliv podobě. Zvyšuje sebevědomí, upevňuje a rozvíjí osobnost nositele, zvláště pak v oblasti duchovního života. Kruh poskytuje ochranu a oporu na jakémkoliv místě a v jakýkoliv čas, podporuje víru v přítomnost a ochranu božských sil.

 

Cikánský amulet

Ve středověku velmi oblíbený ochranný amulet. Není znám jeho původ, ale je označován jako jeden z nejsilnějších amuletů proti negativním silám jakéhokoliv původu. Lidé ve středověku byli více pověrčiví. Mnohé úkazy, nemoci i katastrofy si nedokázali zcela vysvětlit, proto byly zvláště ochranné amulety součástí jejich života. I v dnešní době je nám známa síla pomluv, závisti nebo také energetických upírů, kteří nám mohou škodit tím, že od nás vědomě či nevědomě „odsávají“ naší energii. Negativní síly zde představuje had, který je neutralizován, uvězněn a svázán a jeho zlo se proměňuje v dobro, které je znázorněno znamínky plus.

Amulet, zvláště pak osobně aktivovaný, chrání vlastníka před závistí, pomluvami, ale také aktivními okultními praktikami jako je kletba, uřknutí a černé magie. V rovině osobní přináší ochranu též před zlomyslnými skutky druhých, pomstou atd. Také chrání před nepřízní osudu v podobě neupřímných přátel, kteří mají zlé a sobecké úmysly a jejich chování je zištné. Zabraňuje nepřátelům a falešným lidem, kterými mohou být i rodinní příslušníci, partneři, sourozenci, at., uplatnit podvodné a nečisté praktiky. Při pronásledování má splést cestu nepříteli.

Věra Várady