ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Báseň - Klíč (Neklid v infinitivu 2002)


view counter

Dlaň svírá klíč
/rozpálený od slz/.

Lipová alej,
křížová stezka,
královská cesta.

Kmet tisiciletý vyvedl utlaovaný národ z poroby.
Bylo tomu tak?
Pochybuji!
Člověk všechny přívlastky opepří košatými přívlastky:
Dobro ve zlo převrátí tak,
aby dějiny mohly říci,
že ten druhý je nenasytný.

Dlaň svírá klíč
/rožhavený od krve/.

Nevděčná dcero!
Zlaté tele
hubou mele.
Pohanské slavnosti.
Na Báj o osmi dcerách bohyně Maaty
a té deváté ještě nenarozené svět zapomněl.

Oroduj za mě, Otče,
ochraňuj mě, Bože.
Osudovou chybou lidstva jsem!

Dlaň svírá klíč
/horký od svěcené vody/.

Lipová alej,
křížová stezka,
Kainova a Ábelova cesta.

Ve slunečnicovém poli spí Český sen.
Sní o tom,
že člověk opět bude v řekách rýžovat zlato, v klidu a míru spát pod klenbou Zeleného chrámu a že rekové činu dají na rady Matky-Ženy.

Oroduj za mě, Otče,
ochraňuj mě, Bože.
Tvrdým chlebem země své jsem.

Dlaň svírá klíč
/ochlazený mešním vínem/.

Lipová alej,
křížová stezka,
Slepcova cesta.

Chřadnu láskou,
dech se krátí,
Ježíši, kolikrát jsi před narozením svým povstal z mrtvých?

Tato lež zatemňuje odpradávna božím dcerám a synům mozek!

Oroduj za mě, Otče,
ochraňuj mě, Země.
Nemsrtemným hříchem Všemohoucího jsem!


Anna Brožová Neklid z infinitivu 2002

 

...Telefonujte nejlevněji na českém trhu...