ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Bezpečnostní zábrany na skladovací rampu

view counter
8.5.2017, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
 
Dotaz:
Zaměstnavatel se na mě obrátil s dotazem, že si chce pořídit zábrany na rampu, kde bude skladovat materiál (cca výška 2 m). Neví, jak má být vysoká a jaké požadavky musí splňovat. Můžete mi prosím, poradit?
 
Odpověď:
Skladování na rampě není obvyklá věc. Bude záležet na způsobu skladování (sypké hmoty, volně ložené předměty, stohování, regály). Při skladování je třeba dodržet ČSN 26 9030 Manipulační jednotky- Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování.
I když se uvedená rampa nebude využívat pro nakládání a vykládání, je to stále rampa, která je proti okolí vyvýšená. V prostoru rampy, kde se nebude skladovat, nebo při nebo po odebrání materiálu bude nebezpečí pádu zaměstnanců z rampy.
Rampa musí být opatřena ochranným zařízením proti pádu (např. zábradlím 1,1 m vysokým s prostřední tyčí, nebo stejně vysokou nebo vyšší pevnou stěnou), protože se na volných plochách budou pohybovat zaměstnanci. Musí být proto dodrženo ustanovení přílohy čl. 6 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
Výšku zábran (zřejmě sloužících proti pádu skladovaného materiálu) předpisy nestanovují. Zábrany musí být tak vysoké a tak pevné, aby sloužily požadovanému účelu.