Chytrý špičkový marketing.
view counter

Biblické stáří

view counter

V Bibli a některých dalších starověkých textech najdeme zmínky o věku někdejších patriarchů. První kniha Mojžíšova (Genesis) v kapitole páté uvádí jména deseti z nich - Adam, Šét, Enóš, Kénan, Mahalalel, Jered, Henoch, Metúšelach (Metuzalém), Lámech a Noe. Každý z nich se měl dožít velmi požehnaného stáří - od 700 po více než 900 let! Konkrétně Metuzalém měl skonat až jako 969-letý a například Adam dovršil věku 930 let. Zapátráme-li mezi významnými starci v časech po potopě světa - Noem počínaje a Abrahamem konče - i tam se objevují zajímavé údaje o věku mezi 600 až 200 lety.

Jsou ale informace o vysokém věku pradávných kmetů pravdivé? Vždyť současný lidský průměrný věk se pohybuje mezi 70 až 80 lety a archeologické kosterní nálezy nenaznačují, že by se kdy člověk dožil stovek let. Spíše naopak. V době bronzové se lidé dožívali maximálně 30-35 let. Život se začal postupně prodlužovat až s nástupem helenismu, kdy se i díky vyšší kulturní úrovni vyšplhala jeho délka k hranici 45 let. A od té doby - až na nějaké výkyvy - se průměrný věk neustále zvyšuje.

Jak to tedy vysvětlit? Někteří badatelé tvrdí, že došlo k mýlce kvůli chybnému překladu, jiní se drží teorie, že čísla měla pro naše prapředky jen symbolický význam. Existují ovšem i jiné hypotézy. Jedna z nich operuje s tím,že se v minulosti v oblasti Blízkého východu chápalo pojetí roku jinak než dnes. Je možné, že byl za rok považován jeden lunární cyklus (zhruba jeden měsíc), a nikoli doba, za kterou oběhne Země Slunce. V tom případě by se Adam nedožil 930, ale jen 77 let. Také by to ale znamenalo, že se otcem stal už v 11 letech atd.

Vědci z Massachusettské Brandeiské univerzity analyzovali stáří, kterého se měli dožívat sumerští a akkadští králové žijící v době po potopě. Sumerské texty totiž hovoří mimo jiné o legendárním kišském králi Etanovi, který se měl dožít nejvyššího věku ze všech vládců světa - 1560 let! Odborníci během výzkumu zjistili, že délka života byla v mnoha případech uváděna pomocí mocnin. Pak nám ve skutečnosti z úctyhodných 900 let zbude jen 30 a ze 400 pouhých 20 let. To už se zdá být pravděpodobnější, co myslíte?
(xar)