Chytrý špičkový marketing.
view counter

Biologie smutku

view counter

Jak uvádí zpráva Národní akademie věd v USA, smrt partnera, příbuzného v rodině nebo další blízké osoby, na kterou jsme fixovaní, představuje značné psychické zatížení, které může vést u pozůstalých k závažným psychickým stavům a k těžkým onemocněním. Na tomto zjištění pracovaly dlouhodobě dvě desítky expertů, kteří prozkoumali tisíce vědeckých studií a též navštívili řadu významných ústavů, aby mohli přinést nejobsáhlejší přehled o vlivu smutku na nervovou soustavu a právě tak na nemocnost.

Z této studie vyplývá, že muži, ženy i děti reagují vždy různým způsobem. Riziko těžkého onemocnění nebo dokonce smrti je u mužů v prvním roce po ztrátě někoho blízkého největší. Pokud se jedná o bezprostřední příčiny, nejčastěji jde o nehodu, srdeční choroby a rozmanité infekce. U žen jsou úmrtí v prvém roce po odchodu partnera méně časté. V následujících letech však roste zase riziko předčasné smrti v důsledku cirhózy jater a sebevražd. U dětí se důsledky smutku kvůli rodičům nebo sourozencům projevují obvykle bezprostředně po jejich smrti. Truchlí však s přestávkami dlouhá léta, což u nich může vést k emocionálním poruchám. O biologii smutku se zatím ví jen poměrně málo, vědci se však domnívají, že smutek vyvolává poruchy dýchání, hormonálního a nervového systému, což vede až k poruchám srdeční činnosti, tvorby krve a imunitního systému.
(pak)