Chytrý špičkový marketing.
view counter

Bohaté i chudé prozradí tvář

view counter

Psychologové z Toronta, Nicholas Rule a Thora Björnsdottiro, na základě výsledků své studie tvrdí, že neutrální výraz člověka prozradí, jestli je chudý či bohatý. Američtí vědci v rámci výzkumu nejprve stanovili střední roční příjem rodiny, který podle nich představuje částka 75 000 dolarů. Z dobrovolníků mezi studenty univerzity pak vybrali ty, jejichž rodiny vydělávaly ročně méně než 60 000 dolarů a také ty, jejichž příjem převyšoval 100 000 dolarů.

Všechny vyfotografovali tak, aby jejich tváře nevyjadřovaly žádné emoce. Následně byly snímky předkládány další skupině dobrovolníků s jediným úkolem - dobře si je prohlédnout a na základě vlastního úsudku roztřídit do dvou kategorií - na chudé bohaté.

Dobrovolníci sice nebyli ve svých odhadech stoprocentně úspěšní, nicméně výsledky přesvědčily vědce, že tvář do jisté míry socioekonomickou situaci každého jedince signalizuje. Zkušenosti z tvrdších životních podmínek se zkrátka projeví, zanechají ve tváři stopy. Vědci jsou přesvědčeni, že náš mozek zachytí i drobné nuance na tváři, která má přes čtyřicet svalů, aniž si uvědomíme, jaké rysy konkrétně sledujeme.

(nam)