Chytrý špičkový marketing.
view counter

Časová platnost zdravotního průkazu

view counter
4.6.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)

Dotaz:
Jsem student a o prázdninách chci jít na brigádu na dohodu o provedení práce prodávat do stánku s občerstvením. Může mi praktický lékař, ke kterému jsem zašel s žádostí o vydání zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství, vydat zdravotní průkaz, který je časově omezený na čtyři roky? Měl jsem za to, že takový průkaz je navždycky.

Odpověď:
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který uzákonil požadavek zdravotního průkazu pro osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné, vůbec neřeší časovou platnost zdravotního průkazu.
Zdravotní průkaz vydává příslušný posuzující lékař po provedeném posudkovém řízení podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. S ohledem na to, že zdravotní průkaz vydá posuzující lékař v případě, kdy lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k činnosti epidemiologicky závažné má posudkový závěr „zdravotně způsobilý“, bude mít zdravotní průkaz stejnou časovou platnost na jakou je vydán lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k uvedené činnosti.
Z dotazu vyplývá, že činnost epidemiologicky závažnou jste chtěl vykonávat jako zaměstnanec. Posuzující lékař zřejmě zohlednil skutečnost, že zaměstnanci podléhají periodickým prohlídkám, přičemž pro výkon činností epidemiologicky závažných je stanovena periodická prohlídka (pro věk do 50 let) jednou za 4 roky.  Patrně touto časovou hranicí vymezil platnost lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti epidemiologicky závažné a v důsledku toho též omezil platnost vydaného zdravotního průkazu.
Pokud platnost lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k činnosti epidemiologicky závažné není časově omezena, pak by neměla být časově omezena ani platnost zdravotního průkazu.