Chytrý špičkový marketing.
view counter

Cestovní rizika

view counter

Každý, kdo hodně cestuje, vám řekne totéž: svět je plný zajímavých lidí i míst, ale také nepříjemných bakterií a virů. A budovat si ochranu proti nakažlivým nemocem, to je úkol na celý život - zvláště pro světoběžníky. Jako prostředek proti šíření lokálních infekcí doporučuje Světová zdravotnická organizace, aby byli na cesty všichni očkováni proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím, záškrtu, tetanu, černému kašli a obrně.

Ve většině rozvinutých zemí jsou tato očkování běžná, nicméně dovolená v cizině je dobrý důvod ověřit si, zda jste je v dětství opravdu podstoupili. V závislosti na ročním období, cíli cesty, zdravotním stavu, věku a plánovaným aktivitám může být vyžadováno dodatečné očkování. Nejlepší je dojít čtyři až šest týdnů před odjezdem k lékaři a informovat se (některé vakcíny se podávají v několika dávkách, u jiných se zase imunita vytvoří až za určitou dobu).

Ani cesty na poslední chvíli nejsou omluvou pro to, abychom poradu s lékařem vynechali. Dozvíte se alespoň, jaká v dotyčné zemi hrozí potencionální rizika a jak se jim vyhnout: například jestli s sebou vozit repelent nebo zda tam můžete pít vodu z kohoutku. A jsou i vakcíny s okamžitým nástupem účinků - třeba proti žloutence typu A. Další častou nemocí, která se vyskytuje ve větší části světa včetně jihovýchodní Asie, Afriky, Karibské oblasti a Latinské Ameriky, je tyfová horečka. Kromě průjmů a vyrážky při ní pět procent pacientů postihuje nebezpečné střevní krvácení.

Pokud hrozí, že budete odkázáni na potraviny z neprověřených zdrojů, lékař vám může doporučit vakcínu ve formě injekce nebo tablety. Očkování proti tyfu však není samospasitelné, riziko nákazy snižuje jen asi z poloviny, takže je důležité dávat si pozor na to, co jíte a pijete. Jakmile je postaráno o vaši imunitu a máte aktuální informace, můžete si konečně s klidným srdcem užít výletu.
(ksa)