ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Ďáblové znovu útočí!

view counter

Posedlost ďáblem je pro většinu z nás jakýmsi archaickým fenoménem ze středověku. Omyl, Vatikán má zcela jiný názor. Nově vyškolení vymítači ďáblů a démonů (tzv. exorcisté) z řad kněží mají pomoci všem napadeným. Čeho se vlastně máme bát?

Příznaky posedlosti se podobají schizofrenii. Po napadení dochází ke zvláštním změnám povahy. Dotyčný má problémy s pamětí, ztrácí soustředěnost, slýchá vnitřní hlasy, jeho energetická hladina se rapidně snižuje. Postupně se obává čehosi neznámého, trpí depresemi, které nastartují problémy těla fyzického, tedy tělesných potíží bez zjevných příčin. Posedlí mají sklony k sebevraždě, dostavují se vize netvorů, občas hovoří cizími jazyky, aniž by je někdy studovali. Dochází k poruchám řeči.

Skuteční exorcisté mají odlišit napadené, aby se zamezilo ohrožení mentálně postižených osob, které pochopitelně žádnou posedlostí netrpí. Již v lednu 1999 Vatikán překvapivě vydal nový manuál pro exorcisty, příručka byla schválena tehdejším papežem a má něco přes 90 stran. Vymítačem se může stát jen zkušený a proškolený duchovní, navíc musí obdržet zvláštní (a výslovné) povolení. Celý rituál začíná pokřižováním a modlitbou k archandělu Michaelovi, krotiteli démonů a zlých sil. Následují jednotlivé části vymítání, čtení žalmu 67. Končí se vykropením místa svěcenou vodou a opětovným znamením kříže.

Posedlí se vyskytují všude, tedy i u nás. V roce 1967 byl v jednom ústavu hospitalizován inženýr, který údajně s ďáblem i zápasil. Jiný pacient několikrát uprchl z léčebny, na hřbitově hovořil s démony. V severních Čechách byla v ústavu dívka, která lékařům obrazně popisovala celou armádu ďáblů, z tlam jim šlehaly plameny. Zajímavý je případ psychopata z Prahy, který utíkal z léčebny a na rozcestích během nocí přivolával ďábly. Stejné způsoby ale používali i pohané, na křižovatkách cest se napojovali na svá božstva, dokázali pak prorokovat budoucnost či hovořit se zemřelými. Existuje tu nějaká spojitost?
(sun)