Chytrý špičkový marketing.
view counter

Démonická Šumava

view counter

V místních pověstech a démonologii se odráží řetěz vrcholů, náhorních planin a rašelinišť se svým zádumčivým charakterem. Šumavské pohoří nemá svého nadpřirozeného vládce, jako je tomu například v Krkonoších. Zato galerie jeho démonů je rozmanitá, jako snad u nás málokde. Temný charakter a krutost je zřetelně odlišují od jejich příbuzných z rovin.Najdeme tu, jako všude na horách permoníky, ochránce pokladů nebo zlatých žil. V pověs-tech se to jen hemží můrami, vodními ženami, smrtícími ptáky, světýlky či zosobněním smrti. Šumavskou raritou jsou škrtiči, skřítci skákající lidem na záda.

Často se tu prohání Divoká honba, fantastická skupina divokých černých koní a černě oděných mužských přízraků se psí smečkou, doprovázená práskáním biče a troubením loveckých trubek. Jinou krajovou zvláštností jsou pověsti o šumavských upírech. Setkáváme se tu s animistickými zosobněními v postavách stromových mužíčků, bytostí sídlících ve stromech a závislých na jejich existenci. Brání poražení stromu, mstí se dřevařům, působí jim těžké úrazy nebo smrt. Šedivý mužík zase přivolává hustou mlhu působící neštěstí, strádání a úzkost pocestným i jejich smrt.

Lesní matka je přízrak ženy, který se nečekaně zjevuje a překvapuje spící či odpočívající dřevaře. Hluboko do lesů zavádí lidi, kteří se už nikdy nevrátí. Dobytčí děs je zvláštní démon v podobě zvířete podobného ještěrce sršící jiskrami. Plaší dobytek, který se rozuteče a často se i smrtelně poraní.Na Šumavě se vypráví také o obrech, většinou v místech prastarého osídlení. V okolí Kašperských Hor obývali vrch Sedlo a Obří hrad u Popelné (dnes Valy), kde bylo zjištěno prehistorické sídliště. V Prášilovském jezeře o půlnoci pláčou duše sebevrahů, ležících na dně jezera. Ďáblové (nebo Černoboh) sídlili na nejvyšších šumavských vrcholcích, pálili tam ohně a byli původci jezer (Čertovo jezero).
Také se ale hodně vypráví o magických schopnostech místních lidí. Ti prý kdysi dokázali i přimrazit člověka na libovolně dlouhou dobu. Obyčejný lid, izolovaný kdysi v horských údolích a na planinách, ale žil životem plným strachu z neznáma.
(zla)