ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Detoxikace – očista lidské paměti (1)

view counter

Jistě jste si někdy kladli otázku, proč si nemůžete určitou věc zapamatovat, zatímco jiným to jde velmi snadno. A proč se někdo dobře učí cizím jazykům, ale vám to dělá potíže a stále začínáte od začátku. Také vám někdy dělá problém vzpomenout si na vhodné slovo? Ptáte se, proč je někdo vynikajícím kuchařem a dokáže zajímavě dochutit pokrmy, zatímco jiný jídlo obvykle překoření nebo přesolí?

Nejkomplexnější odpovědí na tyto a další otázky může poskytnout systém pětice orgánů, tak jak ho znali vyznavači tradiční čínské medicíny neboli systém čínského pentagramu. Starověcí čínští mudrci byli přesvědčeni, že každá poznatelná věc může podle určitých kritérií náležet do jedné z pěti tříd. Do nich lze zařadit i orgány lidského těla. S těmito orgány se pojí chutě, které člověk prožívá, nebo je nemá v rovnováze. Dále barvy, všechny emoce i všechny druhy paměti, jimiž člověk disponuje.

 

S čím souvisejí naše emoce

Do systému pětice lidských orgánů patří podle tradiční čínské medicíny srdce, slezina, plíce, ledviny a játra. V nich je tedy třeba hledat a nalézat prvopočátek všech konkrétních emocí. Se srdcem se pojí emoce radosti, pocit vítězství a spokojenosti. Se slezinou souvisí poutání pozornosti, kdy prvotní zájem o nějakou osobu či věc se změní ve vnitřní monolog. Člověk pak neustále probírá a analyzuje jednotlivé aspekty svého zájmu a jeho ústřední emocí se stává starost. Plíce jsou zase odpovědné za vůli, za to, zda se člověku chce, nebo nechce něco udělat. Souvisí s emocí smutku, lítostí, pocitu viny a vlastní nedokonalosti. Prohloubení těchto emocí může přerůst až v depresi. Ledviny se podílejí na emoci úzkosti a strachu, v mírnější formě na obavách či pocitu nejistoty. K játrům se řadí agresivita, akčnost, kritičnost ve vztahu k jiným lidem a lze sem zahrnout i takové emoce, jako je žárlivost nebo závist.

 

Smyslové vnímání

Okolní svět poznáváme orgány smyslů, jsou jakousi vstupní branou do lidské mysli. A také ony souvisejí se základním pentagramem tradiční čínské medicíny. Ke slezině patří smysl chuti a smysl hmatu, tzn. schopnost poznávat a pamatovat si hmatové vjemy. Člověk s toxiny (zátěží) ve slezině nebo v orgánech, které podle pentagramu ke slezině patří, bude mít s největší pravděpodobností určité netypické dispozice ke vnímání chuti nebo její dostatečnosti.

K plicím se řadí čich. To proto, že do okruhu orgánů plic patří maxilární (čelistní) dutiny, v nichž jsou na malé plošce uloženy čichové receptory, které jsou geneticky kódovány a předávají informaci do tzv. čichového mozku. Kdo má toxiny v okruhu plic, což je velmi časté, vnímá vůně pravděpodobně s jinou intenzitou, zpravidla nižší. Přitom je čichová informace evolučně nesmírně důležitá, má instinktivní povahu.

Když se řekne „cítím, že by se ta situace měla tak a tak řešit“, pak právě ve slově „cítím“ je vyjádřeno to instinktivní. Rozumem sice nevíme, jak by se to mělo řešit, ale instinktem, tzv. čichovou informací cítíme, jak je to správně. Čichová informace je nesmírně důležitá ve zvířecí říši. Zvířata mají čich mnohem vyvinutější než člověk, který tuto schopnost evolucí částečně ztratil. Avšak například při vyhledávání partnerů je velmi důležité, jak si sobě lidé vzájemně voní, což má také vliv na trvalost jejich vztahu. Podle vůní a pachových stop lze rovněž poznat, jakou emoci člověk právě prožívá, například úzkost nebo strach. Vyčištěním okruhu orgánu plic dosáhneme výraznějšího vnímání vůní a zlepšení schopnosti jednotlivé vůně si pamatovat. Toto ocení zejména sommelieři.

Dalším důležitým smyslem je sluch, který se řadí k ledvinám a ostatním orgánům, spadajícím pod ledviny. Nejde pouze o schopnost slyšet, ale zejména o schopnost rozumět akustické informaci, rozpoznávat jednotlivá slova a koncentrovat se na ně. To souvisí s dobrým zapamatováním si daných slov a pojmů, tedy jejich zapsáním do paměti, aby v budoucnu mohly být vzpomenuty. Příště budeme pokračovat.

Ing. Vladimír Jelínek
Informace na www.joalis.cz
nebo na tel: 383 321 741