Chytrý špičkový marketing.
view counter

Detoxikace – očista lidské paměti (2)


view counter

Dnes pokračujeme ve snaze pochopit souvislosti orgánů smyslů – smyslové vnímání – se základním pentagramem tradiční čínské medicíny (úvod naleznete zde nebo v čísle P 9/2014 či na www.phoenixcasopis.cz).

Člověk ustrašený a s ledvinovými problémy bude mít daleko menší schopnost se učit cizím jazykům, bude se při výkladu třikrát ptát na to samé a jeho myšlení bude pomalejší. Játra souvisejí s vizuální informací, tedy s orgánem očí, a se vstupem a zpracováním zrakové informace do mozku. Vzhledem k tomu, že zrakem přijímáme nejvíce informací, je stav jater pro vnímání reality okolního světa velmi důležitý.

Pokud si lidskou paměť a lidskou mysl představíme jako hard disk počítače, pak vstupy do něj z okolního světa představují právě vyjmenované čtyři smysly a čtyři orgány. Poslední orgán z pětice, tedy srdce, pak představuje výstup z počítače. Se srdcem souvisí řeč člověka, schopnost vyjádřit své myšlenky a sdílet je s okolním světem. Patří sem schopnost soustředit se na slovo, projevit své emoce na veřejnosti a zapojit je do slovního projevu. Věnovat se každému druhu paměti je ovšem nad rámec tohoto článku.


Rozumět mluvenému slovu

Řekne-li se detoxikace paměti, tak první, co zřejmě mnohým vytane na mysli, bude očista paměti akustické, sluchové. Tedy paměti, kterou se učíme cizí jazyky a nové pojmy. Uvedli jsme již, že schopnost rozumět mluvenému slovu a současně si je i zapamatovat souvisí s okruhem orgánů ledvin. Kromě samotných ledvin do něj náleží močový měchýř jako orgán tzv. podřízený, močová trubice, vnitřní pohlavní orgány (ženy i muže) a především celý kosterní systém. Patří sem i kosterní aparát středního ucha, tj. kladívko, třmínek, kovadlinka. Jejich bezchybná funkce je důležitá pro přenos akustického signálu do vnitřního ucha, kde je signál frekvenčně analyzován a přenášen do mozkových struktur.

Chceme-li tedy zlepšit schopnost zapamatovat si slovo, je třeba se zabývat toxiny tzv. ledvinovými. Tedy toxiny, které se objevují na vyjmenovaných tkáních, nebo jimi nepřetržitě probíhají a kumulují se.


Ledvinové toxiny

Které toxiny to mohou být? Především jsou to tzv. infekční ložiska. Vznikají po prodělaných onemocněních (např. zánětu močového měchýře nebo ledvin), kdy infekce v organismu nebyly zcela zlikvidovány a tzv. se zapouzdřily, nebo se jiným způsobem skryly před působením imunitního systému, a vytvořily tak latentní (spící) ložisko. Takové ložisko plodí většinou tzv. mikrobiální toxiny, které uvolňuje vně svého většinou chemického obalu, a způsobuje tak poškození organismu. Nervový systém bývá na tyto mikrobiální toxiny citlivý, a proto člověk s takovým infekčním ložiskem může mít neidentifikovatelné bolesti, u nichž klasická medicína není schopna rozpoznat příčinu.

Metoda C.I.C. se zabývá tím, jak z těla tato ložiska odstranit. Úspěch při jejich likvidaci z ní dělá ojedinělou metodu, neboť nabízí jakýsi nadstandard. Tedy to, co ve svém důsledku klasická medicína neumí řešit, neboť skrytá infekční ložiska odolávají i působení antibiotik. Dalším známým a v populaci značně rozšířeným toxinem je olovo, které je běžně přítomné v přírodě, ve stopovém množství i v potravinách. Olovo se v 99 % ukládá do kostí, protože má velmi podobné chemické vlastnosti jako vápník. To znamená, že vytlačuje vápník z jeho vazeb a dostává se do kostí jako součást kostního minerálu. Kritický věk pro ukládání vápníku, a tedy i vstřebávání olova, je období prenatální a období dospívání – až do doby, kdy se epifýza kostí ukončí a kostra již dále nenabírá na objemu.

Je prokázáno, že děti, které mají v kostech menší obsah olova, budou mít větší IQ právě pro rychlost, se kterou zpracovávají při testu IQ zadané abstraktní úlohy. Čím více olova v organismu, tím je člověk pomalejší, „kostnatější“, úzkostnější a ztrácí bystrost. Metoda C.I.C. spočívá v tom, že se vybudí imunitní systém do imunitní odpovědi na antigeny. A to nejen na výše zmíněné toxiny, ale i na řadu jiných toxinů/antigenů. Detoxikací se paměť člověku určitě nezmění hned. Když ale bude trpělivější, tak za několik měsíců může zcela zřetelně pocítit účinky očisty orgánů, které s pamětí souvisejí. Po několika letech to může být proměna zcela zásadní, až neuvěřitelná.

Ing. Vladimír Jelínek
www.joalis.cz