Chytrý špičkový marketing.
view counter

Domov podle feng shui

  • Databáze informací:

view counter

Staročínské učení feng shui ukazuje cesty a možnosti, jak si úspěšně a příjemně utvářet život. Tvoří ji filozofie, podle níž je všechno v našem životě propojené. Celé učení se opírá o tok energie, která je všudypřítomná, vyživuje prostor kolem nás, jejím zdrojem je neustálá dynamická přeměna energie Jin a Jang. Množství a kvalita energie čchi mají přímý vliv na naše zdraví a vitalitu. Připomeňme některá pravidla podle tohoto starodávného učení, která mají vést k harmonickému domovu:

  • Dveře v domě i bytě by se měly otvírat dovnitř, aby čchi mohla vtékat do domu. Jestliže se otvírají obráceně, dobré vlivy mohou zůstat nevyužité.

  • Schody by neměly být situovány proti vchodu, protože se tím rozbíjí čchi domu. Pokud to nelze změnit, feng shui radí jednoduché prostředky, kterými se dá eliminovat proudění negativní energie. Cestu čchi lze změnit za pomoci zrcadel závěsu, sošek, květin a podobně.

  • U vchodu by se nikdy neměly povalovat boty, nemělo by to být místo pro odkládání nepotřebných věcí, neboť chaos v bezprostřední blízkosti dveří znamená úbytek životní energie.

  • Obývací pokoj je jednou z nejpoužívanějších místností v bytě, kde se schází celá rodina. Nejpříznivější polohou je pro něj jižní strana. Dveře do obýváku by měly být umístěné uprostřed stěny a otvírat se směrem od okna. Místo přede dveřmi by mělo zůstat podle možností volné a stěna proti obývákovým dveřím nepřerušená, tedy nemělo by tam být okno. Vhodné je na ni umístit obrazy, sochy, aby upoutaly pozornost přicházejících a příjemně je oslovily.

  • Víte, že učení feng shui doporučuje v pokoji kombinovat nejvýše tři barvy najednou? Jedna z nich by měla být dominantní, ostatní ji vhodně doplňovat. To proto, abychom zamezili nepořádku a chaosu ve vlastních myšlenkách a pocitech.

  • Nejdůležitější částí bytu je podle východního učení ložnice, člověk v ní stráví třetinu života. Okna by měla směřovat na východ, aby ranní slunce mohlo naplnit místnost životodárnou energií. Pro dobrý odpočinek je vhodné umístit postel směrem k severu, navíc tato poloha má stimulovat sexuální aktivitu. Do ložnice nepatří příliš velká zrcadla, která sice mohou působit elegantně, posílit pozitivní vliv čchi, ale příliš mnoho energie je pro spánek a relaxaci nežádoucí.

  • Pracovna by měla působit jako podnětné prostředí, ne rušivě ani uspávajícně. Toho lze dosáhnout knihami, knižními regály, ale také starožitnostmi. Pracovna by neměla být příliš prostorná. Jestliže máme pracovní stůl kvůli dennímu světlu při oknu, potom ho k němu postavíme kolmo.

  • V domě či bytě by se měl pravidelně udržovat pořádek. Z domácnosti je žádoucí odstranit všechny věci, které už neslouží svému účelu, jsou rozbité, nefungují. V neuspořádaném, chaotickém prostředí nemůže volně proudit blahodárná energie čchi, člověk se v něm cítí nesvůj, nervózně.

(ruch)

 

DODATEK
Pro každý pokoj, místnost existuje mnoho pravidel feng shui, které je dobré dodržovat. Patří k nim například rozmístění nábytku, kdy žádný kus určený k sezení by neměl být otočený zadní stranou ke dveřím.

 


 

...Telefonujte nejlevněji na českém trhu...