ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Doplacení nemocenské při ohrožení nemocí z povolání - Neuznání nemoci z povolání

view counter

Doplacení nemocenské při ohrožení nemocí z povolání

15.8.2017, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
 
Dotaz:
Chtěla bych se zeptat, když mi bylo uznané ohrožení nemoci z povolání, zda mi bude doplacena i nemocenská, při níž mi zjistili ohrožení a dále plat na nové pracovní pozici, když nedosahuje takové výše než byl před nemocí. A kdo mi ho bude dorovnávat.
 
Odpověď:
Ohrožení nemocí z povolání není nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání je nižší stupeň poškození zdraví způsobeného výkonem práce za nepříznivých podmínek než je nemoc z povolání. Podle definice pojmu v ustanovení § 347 zákoníku práce se ohrožením nemocí z povolání rozumí takové změny zdravotního stavu, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichž vznikají nemoci z povolání, avšak nedosahují takového stupně poškození zdravotního stavu, který lze posoudit jako nemoc z povolání, a další výkon práce za stejných podmínek by vedl ke vzniku nemoci z povolání.
Proto také ohrožení nemocí z povolání se neodškodňuje stejně jako nemoc z povolání a zásadně u něj náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti nenáleží.
Při ohrožení nemocí z povolání má zaměstnavatel podle ustanovení § 41 zákoníku práce povinnost zaměstnance převést na jinou práci a podle ustanovení § 139 zákoníku práce mu vyplácet tzv. doplatek ke mzdě nebo do výše průměrného výdělku, kterého zaměstnanec dosahoval před převedením.  Doplatek se však poskytuje pouze po dobu trvání pracovního poměru u odpovědného zaměstnavatele a tzv. se nepřenáší k dalšímu zaměstnavateli. Doba poskytování doplatku není omezena, proto na něj má zaměstnanec právo po celou dobu převedení. Skončením pracovního poměru však nárok na doplatek podle ustanovení § 139 zákoníku práce zaniká.
Následně se nemocenská vypočítává „pouze“ z výdělku, kterého zaměstnanec dosahuje po převedení na jinou práci a žádný doplatek do vyměřovacího základu pro výpočet nemocenského nebo dorovnání se neprovádí. Neuznání nemoci z povolání

23.8.2017, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
 
Dotaz:
Manžel byl na výstupní prohlídce, o kterou si sám zažádal. Pracoval v dole 23 let a nyní je 12 měsíců v nemocenském stavu, kdy mu nebyl uznán pracovní úraz na záda. Během léčby mu zjistili, že má nález na plících, taktéž nález na krční páteři a artrózu rukou 2. stupně. I tak mu nebyla uznána choroba z povolání, manžel není schopen již se nikde zaměstnat, poraďte, jak se máme bránit.
 
Odpověď:
Váš dotaz obsahuje řadu neúplných údajů, takže se předem omlouvám, nebude-li moje odpověď plně vyčerpávající. Předně, jak došlo k úrazu a proč a kým mu nebyl uznán úraz jako úraz pracovní. Pokud Váš manžel utrpěl pracovní úraz, tedy nějaké náhlé poškození zdraví při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, pak jste měli požádat o pomoc oblastní inspektorát práce, aby vyšetřil příčiny a okolnosti úrazu a aby zjistil, proč zaměstnavatel úraz zatajil, nevyšetřil a neohlásil. Kontakt na váš oblastní inspektorát práce najde na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce (www.suip.cz). O tom, jestli se skutečně jedná o úraz pracovní, však může rozhodnout výhradně jen soud.
Pokud se týká neuznání nemoci z povolání, tak tam se jedná o správní řízení a je možno se proti rozhodnutí kliniky nemocí z povolání odvolat. V tomto ohledu – tedy zda je z medicínského hlediska naděje na uznání/neuznání nemoci z povolání a zda má smysl podávat odvolání proti rozhodnutí kliniky nemocí z povolání nebo znovu žádat o uznání nemoci z povolání - byste se měli ale předem poradit s obvodním (registrujícím) lékařem Vašeho manžela. I registrující lékař může Vašeho manžela vyslat na prohlídku na kliniku nemocí z povolání.
Dále uvádíte, že Váš manžel podstoupil výstupní prohlídku, dovozuji tedy, že končí pracovní poměr. Nevím ale, jak je to možné v době pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel mu výpověď sám dát nemůže. V tomto ohledu se musíte poradit s právníkem.
Nakonec asi bude rozhodující stanovisko posudkové komise nemocenského zabezpečení. Píšete, že Váš manžel je již 12 měsíců v pracovní neschopnosti. To znamená, že pomalu končí podpůrčí doba a že lékaři rozhodnou, co dál. Pokud je naděje na uzdravení, tak mohou rozhodnout o prodloužení podpůrčí doby a pokud ne, pak asi navrhnou Vašemu manželovi, aby si požádal o invalidní důchod. O ten si konečně mohl požádat hned, když začal být práce neschopen (a dnes si může požádat i zpětně).
Jak je patrno z vašeho dotazu, celý případ je značně komplikovaný, a proto doporučuji konzultaci s právníkem. Pokud je Váš manžel v odborech, doporučuji využít právních poraden Regionálního právního poradenství ČMKOS (kontakt najdete na www.cmkos.cz).
Ohledně invalidního důchodu (zejména termínu, od kterého Váš manžel požádá) doporučuji, se poradit na Vaší příslušní okresní správě sociálního zabezpečení. (Kontakt na ně nalezne na www.cssz.cz)