ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Duchovní jevy v jiných dimenzích

view counter

Albert Einstein prohlásil, že existují nejméně čtyři dimenze. Čtvrtá dimenze je čas, nebo prostoročas. Podle Einsteina prostor a čas nemohou být odděleny V moderní fyzice existuje teorie o existenci jedenácti dimenzí a možnosti jejich rozšiřování trakcí.

Podle Bernarda Carra naše vědomí integruje s dalším rozměrem, kromě toho multi-dimenziální vesmír má hierargickou strukturu. My jsme na rozměru nejnižší úrovně.

Tento model řeší známé filozofické problémy týkající se vztahu mezi hmotou a myslí, objasňuje povahu času a poskytuje ontologický rámec pro interpretaci takových jevů, jako zjevení, prožitek blízké smrti, astrální projekci – mimotělní zkušenost a jiné.

Profesor Carr uvádí, že fyzické senzory nám ukáží jen trojrozměrný vesmír, i když tam jsou nejméně čtyři rozměry. To, co existuje ve vyšších dimenzích, jsou subjekty, kterých se naše fyzické senzory nejsou schopny dotknout. A tyto subjekty musí mít i typ prostoru.

Jediné nefyzické osoby ve vesmíru, se kterými máme nějaké zkušenosti, jsou ony duchovní a existence paranormálních jevů naznačuje, že duchovní subjekty musí existovat v nějakém prostoru. Když ve snu vstoupíme do jiného prostoru, ten se překrývá s prostorem, kde existuje paměť. Telepatie naznačuje společný neutrální prostor a jasnozřivost obsahuje také fyzický prostor.

Profesor Carr navazuje na předchozí teorie, včetně Kaluza – Kleina, které sjednocují základní síly gravitace a elektromagnetismu. Teorie Kaluza – Kleina rovněž předpokládá pětirozměrný prostor. V tak zvané M-teorii se již počítá s jedenácti rozměry (teorie strun). Profesor Carr to chápe jako čtyřrozměrný „externí“ prostor, což znamená, že to jsou čtyři rozměry z Einsteinovy teorie relativity a šesti nebo sedmidimenzální „interní“ prostor. Znamená to, že tyto rozměry se týkají psychických a jiných „nehmotných“ jevů.

Bernard Carr tvrdí: „Mnohé jevy, které zažíváme, nelze vysvětlit v rámci fyzikálních zákonů naší dimenze. Vyskytují se tedy v jiných dimenzích.“
(kýr)