Chytrý špičkový marketing.
view counter

Elektronická neschopenka

view counter
15.8.2017, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 

Příprava elektronické neschopenky se naplno rozbíhá.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se naplno věnuje přípravě elektronické neschopenky (tzv. e-Neschopenky). Ustanovení týkající se zavedení e-Neschopenky v rámci novely zákona o nemocenském pojištění budou účinné od 1. ledna 2019.
Meziresortní pracovní skupina složená ze zástupců MPSV, ČSSZ, MZd, MV, Úřadu vlády, KZPS, SP ČR a zástupců praktických lékařů projednává proces elektronizace neschopenky od dubna 2016, byla zapojena i ve fázi přípravy legislativního návrhu a jako jeho hlavní cíle stanovila:
 • elektronizovat proces evidence pracovní neschopnosti;
 • zrychlit procesy a tím urychlit výplatu nemocenského;
 • snížit administrativní zátěž zaměstnavatelů, ošetřujících lékařů a ČSSZ;
 • poskytovat elektronickou formou zaměstnavatelům informace o pracovních neschopnostech jejich zaměstnanců.
A jaká budou přínosy e-Neschopenky?
 
Pro lékaře
 • zjednodušení práce při vyplňování neschopenky – automatizovaně se vyplní údaje o pojištěnci a zaměstnavateli po zadání čísla pojištěnce,
 • odpadá povinnost posílat neschopenky poštou,
 • možnost kdykoliv prostřednictvím portálu nahlížet do neschopenek svých pacientů.
Pro zaměstnavatele
 • odpadne povinnost zasílat žádost zaměstnance o nemocenské, potvrzení o trvání a rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, budou zasílat pouze údaje potřebné pro výpočet nemocenského,
 • získají on-line přístup k potřebným údajům svých zaměstnanců o pracovní neschopnosti (i k údajům z papírových neschopenek).
Pro zaměstnance
 • rychlejší výplata nemocenského, výplata nebude záviset na administrativním postupu zaměstnavatele,
 • možnost ověření stavu zpracování.