ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Energie a léčení reiki

view counter

Reiki je energie a léčitelská technika užívaná po tisíce let. Vychází z východních filozofií, traduje se, že vznikla v Japonsku. Jejím „objevitelem“ a propagátorem byl Dr. Mikao Usui, japonský buddhista, jemuž byla zjevena během půstu jako „klíč k léčení“. Ovšem skutečný počátek reiki leží zřejmě ještě kdesi hlouběji v historii lidstva.


Název

Je složeninou dvou slov - Rei (duch, duchovní moudrost, vyšší inteligence, jíž se řídí vznik a fungování vesmíru) a Ki (životní síla, energie, která oživuje, znamená to samé, jako Chi v čínštině, Prana v sanskrtu a Mana v havajské kultuře).

Práce s reiki předpokládá existenci vitální energie - reiki v těle člověka, příslušných energetických center - čaker a drah - meridiánů (jimiž energie v těle proudí) a v neposlední řadě aury. Jsou-li čakry vyrovnané a meridiány proudí energie bez překážek, pak je člověk zdravý a vitální. Jakákoli nerovnováha či blokace se projeví prostřednictvím zdravotních potíží.


Kdo s reiki pracuje?

Působit reiki může člověk, který prošel zasvěcením (iniciací) svého energetického systému (aura, čakry, meridiány) k přijímání a dalšímu předávání duchovní energie. Kdysi mohl zasvěcování vykonávat pouze jeden nejvyšší zvolený mistr, až později začali zasvěcovat i další mistři, což vedlo k masovějšímu šíření a proslavení reiki. Nabízí se otázka - je zasvěcení nezbytné? Odpověď zní - ano. Posiluje energetickou vibraci aury, energetických center (čaker) a vede ke zvětšení objemu energie daného adepta reiki. A zatímco dříve probíhalo zasvěcování třístupňově, v současnosti má stupně čtyři (poslední stupeň se ještě rozdělil).


Základní hierarchie zasvěcení (až na výjimky ho dodržuje většina škol)

+ 1. stupeň: Zasvěcený je naladěn na zdroj léčivé energie reiki, dokáže ji přijímat a předávat přikládáním rukou (první stupeň je vhodný zejména pro samoléčbu).

+ 2. stupeň: Zasvěcený zná část symbolů, jejichž používání modifikuje a umocňuje účinky energie reiki. Dokáže působit nejen bezprostředním dotykem dlaní, ale i na dálku.

+ 3. stupeň : Mistr reiki - léčitel. Má širší schopnosti k léčení.

+ 4. stupeň: Mistr reiki - učitel. Je schopen a oprávněn zasvěcovat a vyučovat reiki všech stupňů včetně mistrovského.


Není reiki jako reiki

Jakkoli bylo původní reiki jednotné, v současné době existuje a funguje v mnoha formách a směrech a neustále prochází vývojem. Mezi další druhy patří například rainbow reiki, seichim reiki, karuna reiki, kundalini reiki a další.
(rid)