Chytrý špičkový marketing.
view counter

Energií nabitá místa v Praze


view counter

Míst s pozitivními zónami, především psychosomatickými, duchovními, je v Praze víc než dost. Na některá z nich jsme se vypravili se zkušeným psychotronikem a zjišťovali, zda tu opravdu člověk pookřeje…

Vítězem našeho testu se stal bájný Vyšehrad, kde několik velmi silných pozitivních zón vábí nejen Pražany k procházkám a pobytům. Vyšehradu zdatně konkuruje Chrám svatého Víta na Hradčanech. Katedrála je silným energetickým zářičem ve stylu egyptských pyramid, navíc energie duchovní sílu místa ještě násobí. Odkud se ohromující stavby vlastně vzaly? V čí hlavě se zrodil plán vybudovat mnohdy až megalomanské svatostánky?

Nejčastěji se poukazuje na cisterciáky a jejich „šéfa“, svatého Bernarda. Byl opravdu světcem vzdělaným, výjimečným a tajuplným. Tomu by napovídaly dohady, že zkušenosti a znalosti dávných stavitelů přivezli ze svaté země templáři a Bernard jim při tom prý pomáhal…


Silná zóna v Emauzích

Velmi silná kladná zóna je v Emauzích. Dříve zde stával posvátný pohanský háj s kouzelnou sochou bohyně Morany. Chorvatští benediktýni, které sem povolal Karel IV., museli tím pádem překonat nástrahy a energetické stopy dávných kultů. Nesmíme zapomenout ani na tradice protestantské a husitské. Pokud chcete dodat svému tělu energii, zdržujte se u Husovy sochy na Staroměstském náměstí nebo se rovnou vydejte do Betlémské kaple.


Výjimečný židovský hřbitov

Také staronová synagoga se nedá zahanbit. A co je docela zvláštní, pozitivní je i Starý židovský hřbitov pražský. Zahrady mrtvých bývají (kromě hřbitovních kaplí a kostelů) energeticky negativní, a to vzhledem ke koncentrovanému utrpení pozůstalých a nebožtíků, ale tento hřbitov je zcela výjimečný. Je snad pozitivní i díky zdejší hrobce rabbiho Löwa? Možná, když k ní každoročně putují tisíce poutníků z celého světa, aby mocného zasvěcence všichni poprosili o přímluvu. Své prosby zapisují na miniaturní lístečky a vhazují je škvírami přímo do hrobky. Právě u ní se nalézá nejsilnější energetický bod na celém hřbitově.

A kam se ještě vypravit? Jděte třeba do Anežského kláštera, do Prokopského údolí či do chrámu sv. Mikuláše. Komponoval tam i Mozart, pozitivní zóna je v interiéru velmi silná. Tak šťastnou cestu.
(nov)