Chytrý špičkový marketing.
view counter

Fenomén zvaný Facebook a kabala

view counter

Facebook je „dítkem“ Marka Elliota Zuckerberga, někdejšího studenta Harvardovy univerzity. Tato sociální síť byla spuštěna 4. února 2004 a koncem téhož roku už měla milion uživatelů. Nejprve sloužila pouze studentům Harvardu, během dalšího roku se však postupně rozšířila i na jiné střední školy a univerzity, počet uživatelů vystoupal na 5,5 milionu. A expandovala dál, Facebook se stal světovým fenoménem, který v současné době používají více než dvě miliardy lidí. Ve světle této skutečnosti určitě nikoho neudiví, že hodnota Markova majetku vystoupala k začátku letošního roku na 56 miliard dolarů, což znamená, že je pátým nejbohatším člověkem na planetě Zemi.

 

Pouhá shoda okolností?

V zahraničí se už před několika lety rozvířily spekulace o tom, že za podnikatelským úspěchem Marka Zuckerberga nestojí jen dobrý nápad a trocha toho štěstí, jak se říká. Co vyvolalo tuto podivnou teorií? Jak už bylo řečeno, Mark Zuckerberg pochází ze židovské rodiny, a tak se začala skloňovat mystická kabala. Mohl Mark Elliot využít její znalosti, respektive moudrosti svých předků, aby si vše pojistil?

Lucia di Moriani, která se mimo jiné zabývá numerologií, nám k tomu řekla: „Z kabaly vychází numerologie. Podle ní nese jak datum narození a jméno člověka, tak datum vzniku a název státu nebo firmy určitý energetický potenciál. Z tohoto úhlu pohledu by pak opravdu nemuselo být datum vybrané ke spuštění tak odvážného projektu voleno náhodně.

Podíváme-li se na numerologický rozbor data 4. 2. 2004, je nosným a základním, tedy životním, číslem sítě Facebook trojka. Ta poukazuje na mentální činorodost, tvůrčí potenciál, originalitu, jistou dávku humoru. Signalizuje dobré navazování spolupráce a kontaktů obecně, naznačuje vynalézavost a nápaditost při řešení problémů. Zahrnuje v sobě i neklid, vznětlivost, touhu po neustálém vývoji.“

 

Co prozradila numerologická mřížka?

Rozbor data spuštění sítě ukazuje dle náhledu Lucii di Moriani to, že společnost Facebook bude nadále zastávat čelní pozici a svůj potenciál může využít i ve prospěch lidstva. „Chybějící rovina inspirace ukazuje, že firma byla založena se záměrem nesobeckého předávání poznatků mezi lidmi. Může se uplatnit v rámci humanitní i vědecké práce pro lidstvo. Chybějící rovina vize slibuje velkorysost i vnímavost, dobrou předvídavost, jasné cíle v rámci další cesty vpřed. Chybějící jednička v datu staví do popředí vědomí „MY“. Dvě dvojky zvyšují intuici, schopnost reagovat na nálady a potřeby uživatelů, ale také větší vnitřní napětí, přecitlivělost. Dvě čtyřky v datu zprovoznění této sítě zesilují praktičnost, ale mohou vytvářet určitý stres kvůli sklonu k perfekcionismu, snaze vnutit okolí svá pravidla a názory. Chybějící pětka naznačuje, že plány a ambice byly větší, ale k jejich uskutečnění se čehosi nedostává. Chybějící šestka vybízí ke kompromisu, zatímco chybějící sedmička zviditelňuje nebezpečí zahleděnosti do sebe. Chybějící osmička vypovídá o nutnosti pohlídat si kvalitu a chybějící devítka jakoby doporučovala zpomalit tempo, aby vše získalo svůj přirozený řád a rytmus.“

 

Potenciál skrytý v názvu

Název Facebook prý vznikl podle letáčků, které dostávají studenti prvních ročníků univerzity, kde Mark Zuckerberg studoval (říká se jim „Facebooks“), aby se dozvěděli něco více o spolužácích, mohli se s nimi blíže seznámit. A jak si stojí název úspěšné sociální sítě numerologicky? Lucia di Moriani to zhodnotila následovně: „Číslem realizace, které naznačuje postoj k okolí, vnější projevy, je čtyřka, která se opakovaně objevuje i v datu ‚zrození‘ firmy. Potvrzuje spolehlivost a stálost, opatrný přístup k novinkám a novým myšlenkám, sílu, budování respektu i prestiže díky vlastní píli, úsilí a důslednosti. Intimním číslem, které vypovídá o skrytých touhách a ideálech, je devítka. Společnost Facebook by tedy měla být lidem přínosná, může je inspirovat. Vibračním číslem, které ukazuje na charakter a styl překonávání překážek, je opět čtyřka. Vykresluje přístup manažera, který řeší a likviduje případné potíže velmi metodicky a systematicky. Z tohoto úhlu pohledu lze hodnotit Facebook jako výkonného, spolehlivého, vytrvalého a trpělivého stavitele a dříče, kterého jen tak něco nezastaví. Nepouští se do nepromyšlených akcí, nemusí být ani příliš iniciativní, přesto si dokáže vynutit své.“
Lucie Zemanová