ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Historie Spojených Arabských Emirátů

view counter

Spojené Arabské Emiráty v době kamenné

Území dnešních Spojených Arabských Emirátů nevypadalo vůbec tak jak dnes. Vládlo tu mírnější klima, místo pouští se rozkládaly rozlehlé savany. Pobíhala tu velká zvířat, přilákána místní vodou z velkého množství řek, které tu tekly. Krajina časem samozřejmě přilákala nejenom zvířata, ale i pastevce a lovce, kteří se zde usadili a dnes již z doby kolem r. 3000 př. n. l. datujeme nadzemní hromadné hrobky a spekulujeme o tom, že již v této době probíhal čilý obchod s mědí z Hajarských hor (jenom pro zajímavost Hajar znamená v arabštině skála).


Po době ledové

V této části historie dostávají Spojené Arabské Emiráty vzhled takový, který známe dnes. Podnebí se pomalu otepluje z pěstitelů a lovců se stávají osadníci bydlící v pouštních oblastech a zvěř mizí. Začíná se více obchodovat s mědí a objevují se první kusy bronzu. Lidé začali využívat typickou palmu datlovou, která vedle plodů a dřeva byla využívána i pro poskytování stínu, důležitého k pěstování obilí, zeleniny a ovoce.


Doba Železná přichází

K díky zdokonalené zemědělských metod zavlažování došlo k rozšíření počtu obyvatelstva. Lidé začali také využívat všudypřítomné velbloudy a tím si zajistili rychlejší dopravu. To co trvalo překonat týdny se zkrátilo na jednotlivé dny a množství převezeného nákladu také rapidně stoupalo.


Příchod islámu

Z pouštních osad se pomalu stávaly velké kmeny, které spolu válčí. Po roce 630 n. l. se v zemi začíná rozmáhat islám, který sem zanesli stoupenci Mohammeda. Od 16 století zažívají dnešní území Spojených Arabských Emirátů četné nájezdy západních mocností předně Holanďanů a Britů. Britové se kvůli místnímu bohatství snažili o nadvládu nad tímto území a právě tomu vděčíme za evropskou kultivovanost místních obyvatel. V rámci dnešních Spojených Arabských Emirátů došlo ke vzniku místních národů, které se ze začátku bránili kolonizátorům a také válčili sami mezi sebou. V roce 1839 prosadila Británie zrušení do té doby běžného otroctví. Jediný kdo v tomto pokračoval byl Omán.


Ochrana britů a jejich následný odchod

Dohoda o ochraně ze strany Britů byla podepsána v roce 1892. Výměnou za ochranu požadovali Britové mít možnost rozhodovat o zahraničním jednání Emirátů. V roce 1968 oznámila Británie, že se do tří let stáhne z jejich území. Tato zpráva byla pro celou zemi velmi špatná, jelikož na přítomnost Britů si všichni zvykli a byli spokojeni s jejich přítomností a ochranou. Po této zprávě začalo docházet k menším šarvátkám mezi jednotlivými emiráty. Bahrajn a Katar odmítli návrh vytvoření federativního státu a osamostatnili se. V tu chvíli se ujal vlády vládce nejbohatšího emirátu šejk Zayed, otec dnešního vládce Spojených Arabských Emirátů. V tu chvíli se začali psát novodobé dějiny SAE.
(zla)