ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Hromnice - svátek světel

view counter

Dny označující jednotlivé čtvrti roku - jarní a podzimní rovnodennost, letní a zimní slunovrat a také dny křížící tyto čtvrti roku - tvoří osm hlavních svátků někdejšího pohanského kalendáře, které se slavily společně s úplňky a novy Měsíce. K těm patřily rovněž Hromnice, jež připadají na druhého února. V dnešních dobách si je nijak zvlášť nepřipomínáme. Od roku 1984 dokonce na několik let zmizely z občanského kalendáře. Dříve tomu však bylo jinak.

Hromnice představovaly svátek světel. Mají spojitost s čistotou, nevinností a novými výhonky, které se objevují navzdory zimnímu chladu. V tento den bývaly požehnány svíčky a rozdávány ženám ve farnosti. Svícím se říkalo „hromničky“ a ty se pak rozžínaly během roku, zvláště v těžkých chvílích nebo při nebezpečných bouřkách. Na slavnosti v Nottinghamshire byla svíčka postavena na kolébku blízko oltáře a poslední dítě pokřtěné na farnosti v ní bylo knězem houpáno. Jednalo se o čistě pohanský rituál při narození, který byl také církví převzat.

Poněkud připomíná tradici nevěstiny postele, kdy paní domu a její služebná oblékaly ovesné snopy, aby připomínaly ženu. Ta byla položena do velkého proutěného koše a kyjem vedle sebe. To probíhalo v noci ještě dříve, než šli všichni spát. Ráno ženy hledaly stopy v popelu ohniště, aby se přesvědčily, že nevěsta přišla. Tento zvyk se praktikoval zejména v zemi Keltů. Přitom šlo o čistě ženský kult, ze kterého byli muži vyloučeni, a to dokonce pod hrozbou trestu smrti.

Ve starých dobách se staly Hromnice také časem, kdy byla teprve odstraňována vánoční výzdoba. Teprve později k tomu začalo docházet už na Tři krále. Lidé dříve připisovali Hromnicím poměrně značný význam také z hlediska povětrnosti. Proto se v lidové meteorologii dost často hovoří o „hromniční zimě“. Hromnice byly chápány jako výrazný zlom zimy. „Na Hromnice - půl zimnice, půl píce.“ Váže se k nim také nejvíce pranostik, rčení, říkadel a výroků z celého meteorologického roku. Rovněž výrok: „Na Hromnice - o hodinu více,“ optimisticky vyjadřuje zvolna a nenápadně se prodlužující den od zimního předvánočního slunovratu.

(kov)