ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Jídelníček starého Říma

view counter

Mimořádně bohaté hostiny ve starém Římě zachytila řada vyprávění, popisů i obrazů. Předkládaly se při nich různé exotické druhy ovoce a zeleniny, ryby, mušle, hlemýždi, všemožně upravená masa a dostatek vína. Hostiny trvaly dlouhé hodiny a skládaly se z řady chodů. Pestré tabule si ovšem mohli dovolit jen římští boháči, kteří tvořili nanejvýš dvě procenta veškerého obyvatelstva.

Ostatní lidé, včetně otroků, se pak museli spokojit s mnohem prostším jídlem. Tím bylo především proso, rýže a čirok. K těmto výsledkům dospěla studie v časopise Journal of Anthropological Archaeology, která připomíná, že historické záznamy hovoří o prosu rovněž jako o jidle, které se uplatňovalo zejména v dobách hladomoru. Průzkum kostí z různých pohřebišť Říma ukázal spojitost se sociálním postavením chudých na předměstích, kde se tato dostupná obilnina konzumovala mnohem častěji než v bohatších částech města.
(pk)