Chytrý špičkový marketing.
view counter

Kaleidoskop medicíny

view counter

Pití alkoholu snižuje plodnost. Stále se zvyšující neplodnost se mimo jiné zdůvodňuje také větší konzumací alkoholu. Autoři jedné dánské studie zkoumali u 430 manželských párů ve věku 20 až 35 let, které si přály mít děti, plodnost během šesti menstruačních cyklů, přičemž se zaměřovali speciálně na konzum tvrdého alkoholu. Padesát pět procent dotazovaných žen uvádělo, že týdně vypije více než šest tvrdých alkoholických nápojů. Přitom se ukázalo, že už v případech konzumace alkoholu v množství jednoho až pěti tvrdých alkoholických nápojů týdně se plodnost snižuje na 60 % a při vypití více než deseti tvrdých alkoholických nápojů týdně se plodnost snižuje na 34 %. Autoři studie z toho odvozují, že ženy, které chtějí otěhotnět, by ho neměly konzumovat.

Vitaminy a chování. Chcete mít dobře vychované a chytré děti? Podle nejnovějších výzkumů to do značné míry závisí na dostatku vitaminů. Vědci z Kalifornské státní univerzity srovnávali problémové chování jako vandalismus, nechuť k práci a podobně ve dvou skupinách dětí od šesti do dvanácti let. Jedna skupina měla plný příděl potřebných vitaminů, druhá místo nich dostávala placebo. Děti druhé skupiny potřebovaly po čtyřech měsících dvojnásobnou výchovnou péči než děti s plnými dávkami vitaminů. Už dříve vědci zjistili, že nízká koncentrace vitaminů a minerálů v krvi se u dospívajících projevuje nižší výkonností mozku, a to jak paměti, tak logického myšlení.
(dra)