Chytrý špičkový marketing.
view counter

Kalendářní rok v reflexní terapii (9)


view counter

SLEZINA A SLINIVKA

V první polovině září je slabým orgánem slezina. To se projevuje snížením obranyschopnosti těla, malou odolností proti infekcím, nachlazením, špatným krevním obrazem a stavem bílých krvinek.

Slezina je jedním z hlavních orgánů obranyschopností těla a říká se mu srdce lymfatického systému. Energeticky je spojena se slinivkou, protože mají společný meridián, ale reflexní terapie umožňuje ovlivňovat oba tyto orgány samostatně. Reflexní ploška sleziny dokáže hodně prozradit o zdravotním stavu jedince. Je kontrolkou, která oznamuje, že v těle probíhá neobvyklý imunitní proces, například zánět v krku. Téměř okamžitě zareaguje zvýšenou bolestivostí i na píchnutí komárem nebo například podráždění sliznic dráždivým výtrusem z bylin.

Slezina je čističkou, která zbavuje krev a lymfu jedovatých látek nebo například i opotřebovaných buněk (pohlcování buněk buňkami – fagocytóza). Je recyklátorem, ve kterém se obnovují červené krvinky, vrací se do oběhu železo, bilirubin apod. Je zásobníkem obranných buněk – bílých krvinek. Při stlačení reflexní plošky sleziny se dostává do oběhu obrovské množství těchto bílých krvinek a vyprovokuje se tím k větší aktivitě kostní dřeň, kde se tvoří. Toto nepřímé ovlivňování kostní dřeně je velmi užitečné při léčbě leukémie. Nesmíme však zapomínat na probuzení brzlíku, jakožto hlavního imunitního velitele. Pouze generálové vyškolení tam dokážou šířit správnou obrannou strategii do celého těla. Příkladem toho, že nestačí zabezpečit zdravou kostní dřeň (například transplantací) je, že po úspěšném vyléčení leukémie pacient zemře na banální infekci.

Také řada autoimunitních onemocnění, při kterých jsou imunitním systémem napadány buňky vlastního těla, má původ v nízké kondici brzlíku. Máme několik případů leukémie, ve kterých se podařilo nemoc zastavit. Většinou to bylo u starších lidí. V jednom případě, a to dokonce u mladého člověka, došlo k úplnému vyléčení akutní leukémie. Když za námi poprvé Honza (21) přišel, byl už po čtvrté sérii chemoterapie. Neměl vlasy a jeho pokožka měla sinavý nádech. Začal každý den pravidelně i několikrát mačkat reflexní plošky. Kromě toho však hodně pracoval s psychikou, protože tam byla hlavní příčina. Víme, že každá nemoc má příčinu v psychice. Honzovi se podařilo rozebrat „cibuli“ emočních vrstev, až se dostal k jádru. Na jednom sezení toto stádium vyjádřil prohlášením: „Už vím, proč jsem měl tu nemoc.“ Zajímavé pak bylo ještě další pokračování Honzova vyléčení. I když už zcela zdráv se snažil žít a podnikat, narazil na úřední moc, protože při žádosti o úvěr mu ho žádná banka neposkytla, protože k tomu potřeboval ještě životní pojištění a ve všech pojišťovnách přece vědí, že leukémie je nevyléčitelná nemoc. Nakonec se po všech podobných zkušenostech odstěhoval z Čech a dnes již druhé desetiletí žije střídavě v Austrálii a Americe.

 

Reflexní ploška sleziny

Reflexní ploška sleziny je na levé noze mezi čtvrtou a pátou nártní kůstkou ze strany plosky chodidla. Při hledání si pomůžeme tak, že nejprve najdeme koutek mezi čtvrtou a pátou nártní kůstkou na nártu a potom přesně oproti tomuto místu zespodu se nachází slezina, a to těsně nad linií pasu. Napoprvé je dobré reflexní plošku sleziny nepředráždit a zmáčknout ji 10x až 15x, zejména u lidí, kteří běžně nechodí bosí nebo si nemačkají reflexní plošky. Při dalším mačkání již tato podmínka není důležitá.

Velmi praktické je najít si k ovlivňování sleziny identické místo na levé ruce. Dokonce to byl kdysi hit pana Janči, který jej nazval „sdruženým bodem“. Je to klešťovité zmáčknutí prostoru mezi čtvrtou a pátou záprstní kůstkou, přičemž se spolu se slezinou ovlivňuje i žlučník. Tato technika a její účinky jsou blíže popsány v knížce Reflexní terapie rukou od p. Janči na straně 113. Slezině se anglicky řekne spleen, což velmi výstižně vysvětluje psychické příčiny její slabosti. Je to vlastně špatná nálada, kterou se člověk snaží zakrýt nebo nějak jinak ji v sobě potlačit. Velmi pomáhá opakovat si nějaké svaté jméno. Mahátma Gándhí tomu říkal name patie. Pokud člověk není věřící v tradiční a osvědčená jména - například Ježíš Kristus, Panna Marie - může si klidně opakovat jména svých blízkých, ve které měl velkou důvěru. Například jméno milované babičky Terezy.

 

Slinivka

Ve druhé polovině září trpí slinivka, která má na starosti obrovské království sliznic v celém těle. Proto potíže, které se v tomto období objevují, jsou v slizničních orgánech: od poruch trávení (nadýmání, látková výměna, žaludeční a dvanácterníkové vředy, zácpa), přes dýchací potíže, až po poruchy v menstruaci. Rovina souměrnosti těla dělí slinivku na hlavu a ocas slinivky. Tato dispozice se projevuje i v reflexních zónách. Takže na pravé noze se nachází hlava slinivky, která od hrany chodidla zasahuje dovnitř na šířku jednoho a půl prstu. Na levé noze ocas je od hrany na tři a půl prstu. Na obou nohách je přitom osou reflexní plošky zóna pasu (linie procházející skloubením nártních kůstek s klínovými kostmi).

 

Reflexní ploška slinivky

Slinivka je v těle hluboký orgán jak zepředu, tak i zezadu. Proto je lepší, když na tuto reflexní plošku nejprve působíme mírným tlakem asi 3 až 5 vteřin. Tím pronikneme do informační zóny slinivky. Následující hmaty jsou již prováděny stejnou silou jako na jiných reflexních ploškách. Neměla by se příliš předráždit. Denní dávka zmáčknutí je asi 120, ale rozděleno na tři až čtyři sezení. Znovu platí pravidlo, že při objevení se ostré bolesti přejdeme od mačkání do hlazení. Slinivka - žláza dvojí tváře - funguje jako sekreční, tak i hormonální. V praxi pozorujeme, že většina problémů s ní vzniká kvůli nedostatečnému odtékání šťáv. Kritickým místem přitom jsou vyústění do dvanácterníku. Stres nebo nevhodné jídlo zavře tato „ústečka“, která se mimochodem dají při troše trpělivosti najít na pravé noze v reflexní plošce dvanácterníku. Vzniká tak celá řada problémů: na straně střev je to nedostatečné trávení, například nadýmání – meteorismus. Na druhé straně trpí samotná slinivka, protože reaktivované sekrety (pravděpodobně proto, že přišly do kontaktu se žlučí) ji otravují. Dochází k poškození tzv. Langerhansových ostrůvků, produkujících hormony na regulaci hladiny cukru v těle (cukrovka). Velmi nebezpečným onemocněním je zánět slinivky.

V jednom případě jsme byli přizvání zrovna k tomuto onemocnění v akutním stavu. Paní (30) ležela na JIPce a situace byla skutečně vážná. Její chodidla prozradila velmi velkou bolest v reflexních ploškách slinivky, jater a dvanácterníku. Asi po deseti minutách opatrného působení (mačkání/hlazení), uvolnění krční páteře a několika cílených otázkách se uvolnilo citové napětí z dvanácterníku a náhlým způsobem odezněly z plošek všechny bolesti. Paní na několik vteřin zbledla ještě více, než už původně byla, ale po chvilce hlásila příjemné teplo v bříšku. Od té doby se její stav začal výrazně zlepšovat a po měsíci byla z nemocnice doma.

Možnost svépomocného mačkání slinivky má velký význam při cukrovce. Měli jsme například mladou klientku (17) na inzulínu. Jak to už bývá u mladých lidí, kteří mají plnou hlavu jiných myšlenek, někdy si zapomněla píchnout potřebnou dávku inzulínu, ale přišla na to, až když byla mimo domov. Jak řekla: „Pořádně jsem si namačkala reflexní plošky slinivky na obou chodidlech a cítila se výborně.“ Příští měření neukázalo žádnou odchylku od normálu. Někdy jsme nemohli pomáhat lidem s cukrovkou, protože jezdili na kontroly jednou za dva, tři měsíce a nebyla možnost zareagovat na sníženou potřebu inzulínu. Reflexní terapií aktivovaná slinivka začala více produkovat inzulín, a tak bylo najednou inzulínu v těle hodně a hrozil hypoglykemický stav. Dnes si už pacienti mají možnost měřit hladinu cukru i každý den, což jim umožňuje na změnu správně reagovat.

Málo známý je zpětnovazební vliv slinivky na sliznice v těle. Například při nadýmání dojde k okamžité úlevě již po několika stlačeních reflexních plošek slinivky. Podobně si lze pomáhat při dýchacích problémech. Děložní myomy nebo endometrióza jsou také hlavně důsledkem slabosti slinivky. Pro léčení obou orgánů, jak slinivky, tak i sleziny, je velmi dobrá vlaštovičníková tinktura Chelidonium majus (ředění D3) 3x15 kapek před jídlem. Osvědčil se také Elixír Psychoregen Martina Kolára.

Když najdeme velkou bolest v reflexní plošce slinivky, mluvíme o syndromu staršího sourozence. Tací lidé se už jako malé děti naučili v sobě potlačovat touhu po tělesné lásce, mazlení. Předtím byli středobodem zájmů rodičů, ale když se jim narodil mladší sourozenec, o tuto pozornost přišli. Většinou se už pak s nimi nikdo nemazlil. Po celý zbytek života potom prahnou po mazlení. Nejdůležitější však je, aby začali mít rádi sami sebe. Navázání dobrého vztahu s dítětem v sobě je dobrou základnou i pro vnější vztahy.

Beáta a Július Patakyovi
www.patakyovi.cz