ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Kde se vzaly navštívenky

view counter

Navštívenky se k nám dostaly z Číny současně s čínským porcelánem. V Číně vedle různých znaků a titulů se postavení některé osobnosti rozeznávalo podle velikosti navštívenky. Když anglický lord Macartney přijel do Pekingu, byl nemálo překvapen příchodem několika sluhů, kteří nesli ohromný závit papíru. Rozprostřený ve velké síni pokrýval celou její podlahu. Byla to vizitka čínského císaře.

V Evropě byly navštívenky zavedeny v polovině 18. století. Tehdy se ujal na dvorech panujících knížat zvyk posílat je na důkaz přízně a zdvořilosti. Velké oblibě se těšily lístky s tištěným zlatým čtvercem, do něhož se vpisovalo jméno. Byl na nich také často zobrazován amorek s tabulkou, do níž jméno řeže nožíkem. Lístky krále Ludvíka XVI. byly obyčejně ozdobeny košíčkem s květinami a holoubkem. Na jiných lístcích vidíme zříceniny starého řeckého chrámu, pod jehož sloupy bylo napsáno jméno a titul majitele navštívenky. Stavitel císařského zámku v Schönbrunně se na navštívence představoval jako rybář se sítí. Všichni tehdejší umělci měli ozdobné navštívenky s rozmanitými ornamenty. Dámy užívaly navštívenky, napuštěné voňavkami.
(ryp)