Chytrý špičkový marketing.
view counter

Kdo má lepší čich?

view counter

Kdo myslíte, že má lepší čich. Muži nebo ženy? Jak potvrzují vědecké studie, ženy v každé věkové skupině všeobecně identifikují vůně přesněji než muži. Čichové vjemy se u nich zhoršují až ve starším věku mnohem pomaleji než u silnějšího pohlaví. Výsledky výzkumu dávají do souvislosti také kvalitu čichu s věkem. Více než osmdesát procent osob má čich značně narušený po dosažení osmdesáti let věku.

Šedesát procent respondentů ve věku mezi pětašedesáti až osmdesáti lety přiznává, že jejich nos jim už nedává tak přesné informace jako dřív. Jak tvrdí vědci, nejlepších čichových výkonů dosahují příslušníci obou pohlaví ve věkové skupině od třiceti do šedesáti let.
(ruch)