Chytrý špičkový marketing.
view counter

Kontrolní hlášení - doporučený postup pro většinu plátců…

view counter
22.1.2016, Zdroj: Finanční správa
Níže uvedený postup obsahuje pouze jednu z možných variant podání kontrolního hlášení. Použití tohoto postupu tedy není povinné.

1. Vlastními silami nebo prostřednictvím svých zaměstnanců

 

 

- Vše mám pouze v listinné podobě
Příprava na kontrolní hlášení
1. Pročtěte si informace na www.financnisprava.cz/kontrolnihlaseni – zejména k vyplnění kontrolního hlášení v sekci Soubory ke stažení.
2. Pokud máte obavy z krátké lhůty pro reakci na výzvu správce daně, doporučujeme pořízení datové schránky, je zdarma.
3. I po 1. lednu 2016 nadále veďte evidenci pro účely DPH. Faktury si schovávejte. V tomto ohledu zavedení kontrolního hlášení nepřinese žádné nebo jen velmi malé změny.
4. Za období roku 2016 už nepodávejte Výpis z evidence pro účely DPH.
 
Podání kontrolního hlášení
1. Všechny právnické osoby a některé fyzické osoby – měsíční plátci – budou kontrolní hlášení podávat každý měsíc.
2. Fyzické osoby – čtvrtletní plátci – budou kontrolní hlášení podávat čtvrtletně.
3. Do 25. dne měsíce následujícího po příslušném sledovaném období podejte kontrolní hlášení přes Daňový portál (aplikace EPO - Elektronická podání pro Finanční správu - na www.daneelektronicky.cz). Podání potvrďte pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky.
4. Po podání kontrolního hlášení přes Daňový portál máte možnost uložit si Potvrzení o podání písemnosti.
 
Reakce na výzvy ke kontrolnímu hlášení
1. V kontrolním hlášení uveďte v kontaktních údajích ID datové schránky. Pokud totiž budete mít zpřístupněnou datovou schránku, budou výzvy doručovány výhradně a pouze do datové schránky, která nabízí výhodnější způsob doručování, a tím i počátek běhu lhůty pro Vaši reakci (fikce doručení až po 10 dnech).
2. Lhůta pro reakci: 5 kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení výzvy.
3. Daňový portál umožňuje reagovat na výzvu pomocí tzv. Rychlé odpovědi na výzvu. 
 

 

- Mám účetní program

Příprava na kontrolní hlášení
1. Pročtěte si informace na www.financnisprava.cz/kontrolnihlaseni – zejména k vyplnění kontrolního hlášení v sekci Soubory ke stažení.
2. Ujistěte se, že dodavatel Vašeho účetního programu připraví příslušnou aktualizaci.
3. Pokud máte obavy z krátké lhůty pro reakci na výzvu správce daně, doporučujeme pořízení datové schránky, je zdarma.
4. I po 1. lednu 2016 budete do účetního programu vyplňovat údaje z přijatých i vystavených daňových dokladů dle požadavků aktualizovaného účetního programu. V tomto ohledu zavedení kontrolních hlášení nepřinese žádné nebo jen velmi malé změny.
5. Za období roku 2016 už nepodávejte Výpis z evidence pro účely DPH.
 
Podání kontrolního hlášení
1. Všechny právnické osoby a některé fyzické osoby – měsíční plátci – budou kontrolní hlášení podávat každý měsíc.
2. Fyzické osoby – čtvrtletní plátci – budou kontrolní hlášení podávat čtvrtletně.
3. Po příslušném sledovaném období ze svého účetního software vyexportujte XML soubor kontrolního hlášení.
4. Do 25. dne měsíce následujícího po příslušném sledovaném období podejte kontrolní hlášení přes Daňový portál (aplikace EPO - Elektronická podání pro Finanční správu - na www.daneelektronicky.cz). Podání potvrďte pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky. Aplikace EPO zajistí kontrolu externě vygenerovaného souboru, čímž zabrání podání, které by bylo vadné. Tímto postupem lze snížit riziko případných sankcí.
5. Po podání kontrolního hlášení přes Daňový portál máte možnost uložit si Potvrzení o podání písemnosti.
 
Reakce na výzvy ke kontrolnímu hlášení
1. V kontrolním hlášení uveďte v kontaktních údajích ID datové schránky. Pokud totiž budete mít zpřístupněnou datovou schránku, budou výzvy doručovány výhradně a pouze do datové schránky, která nabízí výhodnější způsob doručování, a tím i počátek běhu lhůty pro Vaši reakci (fikce doručení až po 10 dnech).
2. Lhůta pro reakci: 5 kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení výzvy.
3. Daňový portál umožňuje reagovat na výzvu pomocí tzv. Rychlé odpovědi na výzvu.
 

2. Mám externí účetní

1. Ujistěte se, že externí účetní bude Vaše kontrolní hlášení podávat.
2. Ověřte si, že plná moc pro podání tvrzení k DPH se vztahuje i na kontrolní hlášení.