Chytrý špičkový marketing.
view counter

Léčba dny bez léků

view counter
Embed from Getty Images

Dna byla dříve nazývána „panská nemoc“. Dnou trpí hlavně muži, u kterých vyvolává téma dny pánovitost a potřebu nadvlády místo mužnosti (statečnosti, houževnatosti, síly). Méně často se vyskytuje u žen, a to především u žen temperamentních a dominantních s vůdcovskými sklony, které většinou v rodině suplují nedostatečnou mužskou roli. Dominance a nadvláda na dotyčného klade hodně úkolů a povinností, což vyvolává nespokojenost. Dožadujete se od rodinných příslušníků, kolegů i přátel, aby ho poslouchali a podřídili se jeho řádu. Zvýšená hladina kyseliny močové, která se ukládá v kloubech, symbolizuje ukládání nevyřízených úkolů a povinností, které na sebe vzali. Nemocný má spoustu plánů, ale v jeho nitru panuje zlost, smutek, chaos. Všechny nevyřešené problémy se bolestivě ukládají. S tím úzce souvisí i problém s odstraňováním „odpadů“, tj. kyselé energie, potažmo kyseliny močové.

Jak zmírnit dnu. Smiřte se s tím, co vám život přináší, naučte se rozeznávat, co je pro vás dobré, důležité a potřebné. Neberte si na sebe tolik úkolů a slibů, naučte se říkat NE. Snažte se otevřeně řešit problémy a statečně se vypořádat s vnitřními konflikty. Odložte své panovačné a dominantní návyky, jděte do sebe. Nebuďte tak upjatí, kyselí a křečovití, podřiďte se proudu svého života. Nezapomínejte aktivně odpočívat, k vyloučení kyseliny močové z těla je potřeba dostatek sil a energie. Při dně je tělo překyselené, je na místě provést detoxikaci tělesnou a i duševní (odstranění kyselých myšlenek a emocí).

Rada do života. Člověk se má radovat a spontánně žít, užívat si všeho, co obohacuje jeho život. Tolerance, moudrá přizpůsobivost, to vše je životu prospěšnější než tvrdý postoj, dominance, vnitřní odpor a setrvávání na vlastních názorech a stanoviscích. Uvolněte se, nadechněte se, smiřte se tím, co život přináší a ve své duši nastolte mír. Velmi osvobozující je rčení: Je to tak, jak to je. S mírem v duši se vystříháte mnoha chyb a četné zdravotní neduhy včetně dny vás postupně opustí.

(žuk)