Chytrý špičkový marketing.
view counter

Letní čas

view counter

Proč si tolik lidí musí dvakrát za rok znovu nařídit své hodinky? Někomu dělá skutečné potíže orientovat se v tom, kdy má posunout ručičky hodin dopředu a kdy zase naopak nazpátek. Začalo se říkat "na jaře dopředu a na podzim dozadu" a to lidem připomíná, kam ručičky posunout. Málo lidí však ví, jak došlo k zavedení letního času a kdo s tím začal...


Známá Encyklopedie Britanica uvádí, že myšlenka zavést letní čas napadla jako prvého Benjamina Franklina v roce 1784. O více než sto let později ji aktivně prosazoval Angličan William Willett. Ovšem Willett zemřel dříve, než bylo zavedení letního času uzákoněno v parlamentu.
Podle vyjádření britského spisovatele Tonyho Francise napadlo Willetta, že by bylo užitečné zavést časový posun, když si jednou v létě v městečku Petts Wood vyjel časně ráno na koni. Při jízdě si všiml, že ve většině domů jsou zavřeny okenice, a pomyslel si: "Takové plýtvání denním světlem!" Zahájil proto kampaň, aby byl v britském parlamentu projednán návrh zákona o posunu času. Kdyby se v jarních a letních měsících jednoduše všechny hodiny posunovaly dopředu o 80 minut, čtyřikrát po dvaceti minutách, a na podzim zase zpátky, lidé by mohli mít večer delší dobu denní světlo. Francis uvádí, že Willett v jednom ze svých letáků napsal: "Světlo je jeden z největších darů, jaké Stvořitel dal člověku. Když jsme obklopeni denním světlem, panuje radostná nálada, úzkostné starosti už nejsou tak tíživé a rodí se v nás odvaha bojovat se životem."


Král Eduard VII. nečekal na rozhodnutí parlamentu. Prohlásil Sandringham, své královské sídlo o rozloze bezmála 8 000 hektarů, za zónu letního času. Tutéž změnu času později zavedl také na svých královských panstvích ve Windsoru a Balmoralu.Co politiky nakonec přesvědčilo, že ustoupili a přijali zavedení letního času? Za první světové války chtěli omezit nutnost umělého osvětlení, a tak ušetřit pohonné hmoty. Z podobných důvodů tento nápad brzy převzaly i jiné země. V Anglii bylo za druhé světové války dokonce přijato zavedení dvojnásobného letního času. To umožňovalo v létě posunout čas o dvě hodiny dopředu a v zimě o hodinu dozadu.
V Anglickém Petts Woodu byl dokonce na počest Williama Willetta postaven pomník. Je věnován "neúnavnému zastánci letního času". Nápis nad slunečními hodinami zní: "Horas non numero nisi aestivas." To v česky znamená: "Nepočítám hodiny, pokud to nejsou hodiny letního času."
(han)

 

DODATEK
V poslední době hlavně lékaři upozorňují, že posouvání hodinek narušuje přirozené biologické rytmy v člověku, organismus se stresuje a to může vést k podnětu pro vypuknutí řady nemocí od postupné ztráty imunity pro rakovinu.