Chytrý špičkový marketing.
view counter

Malování pracovišť

view counter
18.2.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Dotaz:
Víme, že lhůty pro malování pracovišť byly někde stanoveny za určitá období několika roků podle stupně znečištění a podle technologických procesů. Nemůžeme však najít předpis, kde je stanoveno, a nevíme tedy v jakých konkrétních lhůtách se má malování pracovišť provádět. Můžete nám, prosím, poradit?
 
Odpověď:
Máte pravdu, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při prácistanovilo, že malování pracovišť (včetně sanitárních a pomocných zařízení) se mělo provádět minimálně:
  • jednou za 8 let, pokud šlo o pracoviště bez technologického zdroje prachu a chemických látek a jiných zdrojů znečištění,
  • jednou za 6 let, pokud šlo o pracoviště s technologickým zdrojem prachu a chemických látek jako sekundárních produktů z technologického procesu a jiných zdrojů znečištění,
  • jednou za 2 roky, pokud šlo o pracoviště s technologickým zdrojem prachu a chemických látek jako nedílné součásti technologického procesu,
přičemž pokud se jednalo o pracoviště do 5 zaměstnanců celkem, byly lhůty prodlouženy o 2 roky.
Tato úprava v ust. § 55b, která Vám zůstala v povědomí, však byla zrušena a nahrazena na základě novely citovaného nařízení vlády provedené nařízením vlády č. 93/2012 Sb. volnějším požadavkem, podle kterého dnes platí, že obnova maleb a nátěrů povrchů vymezujících osvětlovaný prostor na pracovišti včetně spojovacích cest se provede podle plánu údržby, zpracovaného s přihlédnutím k udržovacímu činiteli, který byl pro uvedené prostory navržen při uvádění těchto prostor do trvalého užívání (to se nevztahuje na pracoviště v podzemí hlubinných dolů).
Lhůty stanovené v rocích tedy už neplatí, nicméně se jimi zaměstnavatel může inspirovat, když připravuje plán údržby.