Chytrý špičkový marketing.
view counter

Mandaly nás provázejí odnepaměti

view counter

Mandala v mnoha různých podobách prostupuje snad všechny kultury po celém světě a je používána zejména jako prostředek pro komunikaci s bohy. V dnešní době je to také nástroj pro relaxaci a sebepoznání, a to zásluhou švýcarského lékaře Carla Gustava Junga, který ve druhé polovině minulého století slovo mandala, i práci s ní, přinesl do západní psychoterapie. Jung se snažil pochopit lidskou psychiku na pozadí světa snů, mytologie, umění, filozofie a náboženství, mandaly používal nejprve pro své vlastní léčení a později i pro práci se svými pacienty. Kombinoval mandalu s alchymistickými symboly, ale také s prací s archetypy (pratypy). Od té doby je mandala používána nejen v psychoterapii, ale také v arteterapii (třeba jako omalovánky) pro dospělé k relaxaci a duševní hygieně nebo jako amulet napomáhající ke zlepšení nejen duševního zdraví.

 

 

Na práci Carla Gustava Junga navázala americká terapeutka Joan Kellogg, která vytvořila Velký kruh mandaly - mandalový diagnostický test (tzv. MARI card test). Test je založen na rozdělení mandal do dvanácti typů, z nichž každý odpovídá jedné životní vývojové etapě. Velký kruh mandaly je často připodobňován k životu, ale může být vztažen také na kratší časový úsek.

 

Posvátná geometrie

S mandalami v různých formách se můžeme setkat na všech kontinentech. Najdeme je samozřejmě v Indii, kde jsou jantry (týkají se vyšších úrovní vědomí) sídlem bohů, dále například tibetská mandala je tvořena z písku a po dokončení je ničena, američtí indiáni používají kruhové štíty proti zlým duchům (známé lapače snů), v Evropě se setkáváme s labyrintovými mandalami v zahradách a na podlahách kostelů nebo s rozetovými okny nad vstupem do katedrál atd.

Mandala se dle posvátné geometrie vyskytovala ve většině chrámů starověkých civilizací. Mandala nás v podstatě provází odnepaměti, aniž bychom si to uvědomovali. Dnes s ní však můžeme pracovat zcela jednoduše a dokonce ji mít při sobě jako ochranný i harmonizující amulet, který nám pomůže vyrovnat energie a napojit se na vyšší Univerzum.

(luv)