Chytrý špičkový marketing.
view counter

Marmonské vodopády nejsou dílem přírody

view counter

Pokud toto místo v Itálii navštívíte, doslova se vám zatají dech. Překrásná přírodní scenérie, které vévodí impozantní 164 metrů vysoký vodopád. Svůj výlet však musíte uskutečnit pouze o víkendu, kdy je zpřístupněn veřejnosti jako turistická atrakce. O tomto vodopádu se ve svých dílech zmiňuje již Vergilius, okouzlil též George Gordona Byrona.

Úchvatné dílo Matky přírody, řeklo by se. Ale to je omyl. Jedná se o nejdelší umělý vodopád na světě, výsledek architektonického umu starověkých Římanů, kteří jej postavili v roce 271 před naším letopočtem. Nařídil to konzul Manius Curius Dentatus, kterému se nelíbilo, že bažinatou krajinou se nedá projít, neboť je plná stojatých vod a hmyzu.

Ale jak to tak bývá, ne všichni byli v oněch dobách spokojeni. Obyvatelům pod umělým kanálem, který všechnu vodu z oblasti odváděl do řeky Nera, se nelíbila hrozba zatopení. Ti, kteří žili nad kanálem naopak byli spokojeni, že je již mokřady neohrožují, a tak nechtěli situaci měnit. Došlo to prý tak daleko, že muselo při sporech intervenovat římské vojsko.

Nový systém podpůrných kanálů byl vybudován až v 15. a 16. století. V roce 1787 architekt Andrea Vici upravil stupně marmorského vodopádu tak, aby nebezpečí náhlých povodní na řece Nera zmírnil. V současnosti je voda vedena do místní hydroelektrárny a dvakrát denně se stavidla otvírají. To je pak opravdu impozantní podívaná, kterou by Vergilius jistě nadále opěvoval novými a novými verši.

(elk)

foto:By No machine-readable author provided. Zumzum~commonswiki assumed (based on copyright claims). - No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims)., Public Domain, Link