ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Miloš Matula: poutník po cestě světla


view counter

Miloše Matulu není třeba dlouze představovat. Ačkoliv je původně filmovým a hudebním producentem (absolvoval FAMU), více jak poslední desetiletí je vyhledávaným duchovním učitelem, spisovatelem, terapeutem i koučem.

Dlouhá léta se zabývá alternativní medicínou, spiritualitou a meditací, kterou rovněž učí na svých seminářích v rámci své šamansko-ezoterické školy Duchovní cesta pokojného bojovníka Světla v České republice i v zahraničí. Jeho láska k Egyptu vyústila v knize Achnaton a Nefertiti, faraoni Slunce, kde shrnul své více jak pětadvacetileté bádání, a která vyšla v roce 2010. Poté vydal knihy rozhovorů Hvězdy ezoterického nebe I. - Kniha plná energie (2011) a Hvězdy ezoterického nebe II. - Kniha plná zdraví (2012). V roce 2008 poprvé odjel do Střední Ameriky, aby poznal potomky Mayů a seznámil se s učením a moudrostí jejich předků, které zúročil ve své další knize: 2013: Hvězdná brána k Novému věku (2012), která se zabývá nejen učením a tradicemi starověkých Mayů i jejich kalendářem, ale rovněž časovým zrychlením, starověkými civilizacemi a transformací vědomí v období let 1997-2026. Jeho nejnovějším počinem je nádherná pohádka ze starověkého Egypta Zakletý ostrov, s krásnými ilustracemi Inky Delevové, která vyšla letos na jaře.

 

Miloši, líbilo se mi věnování v úvodu Vaší nové knihy…

Pohádka Zakletý ostrov je věnována všem, kteří nepřestali hledět na svět dětskýma očima. Myslím, že bychom měli brát život více s nadhledem, hledět prizmatem dítěte, které je stále v úžasu a kouká na svět i lidi s bezpodmínečnou láskou.

 

Prozradíte něco z děje?

Příběh se odehrává ve starodávné zemi Kemet, v níž vládl velký faraon Achnaton se svou manželkou Nefertiti. Faraon k sobě jednoho dne povolal na slyšení hodnostáře jménem Ahmose. Požádal jej, aby se vydal na výpravu a přivezl z dalekých zemí vzácné zboží. Avšak Ahmosova loď se po strastiplné cestě potopila a všichni, kromě něj, zemřeli. Moře ho vyvrhlo na tajuplný ostrov… Více se čtenáři dozvědí v knížce.

 

Nejedná se o první knihu o Egyptě, že?

Mojí první knihou byla Achnaton a Nefertiti, faraoni Slunce.

 

Čím byl Achnaton tak výjimečný?

Postavil se zkorumpovanému Amonovu kněžstvu. Šel za svým snem, za svou vizí: postavil nejprve v tehdejším Vésetu v karnackém okrsku postupně čtyři chrámy zasvěcené bohu Atonovi, jehož služebnictvo čítalo téměř sedm tisíc osob! Později založil nové sídelní město, které nazval Achetaton – Město zářícího Atonova obzoru. Miloval svou manželku Nefertiti natolik, že ji v desátém roce své vlády povýšil na faraona spoluvládce. Byl velký vizionář, prorok nového náboženství Atonova kultu, a toto učení předával všem svým poddaným. Byl velkým filosofem, autorem básnického díla nazvaného Hymnus na boha Atona, který se dostal i do bible. Žalm 104 je vlastně okopírovanou částí tohoto hymnu. Avšak co je pravděpodobně nejdůležitější: Achnaton přišel s náboženstvím světla a lásky – hlásal stejné myšlenky jako o patnáct století později Ježíš. I to vedlo Sigmunda Freuda k domněnce, že Achnaton se musel znát s Mojžíšem...

 

Vy se v knize Achnaton a Nefertiti, faraoni Slunce zabýváte jiným pohledem na Achnatona a Mojžíše?

Dodnes se nenašla mumie faraona Achnatona. Už léta se spekuluje o jedné mumii z hrobky KV 55, ale vše jsou jen domněnky. Co když Achnaton odešel z Egypta „hvězdnou bránou“ jako Mojžíš? Jako osmdesátiletý se pak mohl z pouště vrátit zpět a dostat se do konfliktu s tehdejším faraonem (Sethi I. nebo Ramesse II.)... Achnaton je v té době nazýván cheru, zmizelý. Tedy ne mrtvý, ani zavražděný! Zajímavé na tom všem je, že právě od této doby začíná systematické vymazávání Achnatonova jména a jeho doktríny náboženství, jakož i rozebírání Achnatonova města Achetatonu.

 

Jaké hodnoty vyznávali lidé ve starověkém Egyptě?

Duchovní svět starých Egypťanů není pro nás, příslušníky západní kultury 21. století, snadno přístupný. Ve svých úvahách nesmíme zapomínat, že obyvatelům starověké země na Nilu byla naše rozumová logika cizí. Nežili ve světě pojmů (levá hemisféra), nýbrž ve světě obrazů (pravá hemisféra). Mágové byli nedílnou součástí společnosti, často zastávali důležité posty, a tedy měli vliv ve všech oblastech života. Zkrátka řečeno, aby člověk získal nějaký vysoký státní úřad, musel být mágem. Účelem všech státních aktivit bylo totiž zajistit, aby byla celá egyptská společnost sladěná s maat (pravda, spravedlnost, řád).

 

Ve své knize se nezabýváte pouze Achnatonem, Nefertiti a jejich dobou, ale zejména principy duchovní cesty ve starověkém Egyptě...

Duchovní psychologie prostupuje celou staroegyptskou náboženskou, resp. magickou literaturou, která popisuje stavy vědomí, jichž nebylo v bdělém stavu běžně dosahováno. Tyto stavy bylo totiž možné zažít pouze na té cestě duchovního vývoje, která směrovala k sebeintegraci a osvícení. Staroegyptská duchovní psychologie je vlastně psychologií vnitřního vývoje, která je zaměřena na vědomé kultivování „nenormálního“ stavu vědomí. Pro dnešního čtenáře má jednoduché sdělení: duše je nesmrtelná.

 

Cestujete často do Egypta a pořádáte tam i své semináře...

Do Egypta jezdím každoročně, na jaře jsem tam vedl Velkou poznávací a meditační cestu po čakrách Egypta, po stopách bohů a faraonů Slunce. Jezdíme na místa, kam se turisté běžně nedostanou. Ale pořádám i další cesty: každoročně v červnu Řecko a Tyrolsko. A teď jsem se zrovna vrátil z měsíční poznávací a meditační cesty do Peru a Bolívie, kterou jsem vedl. V únoru plánujeme mayskou Střední Ameriku v souvislosti s mojí knihou 2013: Hvězdná brána k Novému věku. Také již domlouvám cestu za šamany do Ekvádoru a v dubnu Bali.

 

Pojďme zpět ke knihám – jste autorem i dalších dvou knih s názvem Hvězdy ezoterického nebe – představíte nám je?

Jedná se o knihy rozhovorů, které jsem za léta své žurnalistické práce vytvořil s jedinečnými osobnostmi ze světa ezoteriky, alternativní i klasické medicíny, vědy či spirituality. První díl nese podnázev Kniha plná energie, ze zahraničních osobností se zde objevují Dan Millman, kvantový fyzik F. A. Wolf, Eric Pearl, šaman Xolotl, Erich von Däniken, Dana Bufka představuje kabalu a manželé Geljenovi přinášejí učení Andělé Atlantidy. Z domova jmenuji legendu české astrologie Zošu Kinkorovou, dále se zde objevují: Lena Pinkasová, Hanka Synková, zakladatelka RC Harmonie Marie Zítková či MUDr. Vlasta Janková a další.

 

 

Jaké osobnosti jste zpovídal v druhém díle s podtitulem Kniha plná zdraví?

Ze zahraničních to jsou C. J. Calleman, Judy Fraser, Genoa Bliven a Consuela Morávková. Z domova se zde objevují: Zoša Kinkorová, Robert Jíša, Jakub Střítezský, Pavel Hanzal a Vítek Kuntoš, Tomáš Tetík a léčení v Guatemale, Jiří Houdek vypráví o učení kazašských mnichů „Hogudo“ a mnozí další. Předmluvu napsala PhDr. Marta Foučková.

 

Které zpovídané osobnosti Vás nejvíce zaujaly?

Fascinuje mě víra a nadšení celebrit, které se spiritualitě věnují, a tak jsem zařadil do obou knih rozhovory s Hankou Křížkovou, Evou Děpoltovou, Zuzkou Norisovou či ze světa se Sarah Brightman a Barbrou Streisand.

 

Jak jste se dostal k Mayům?

Když jsem byl před pěti lety poprvé ve Střední Americe, seznámil jsem se tam s místními Mayi. Říkali: „Ty se vrátíš a napíšeš o nás knihu“. Mně se to zdálo jako opravdu legrační téma, kterému jsem nevěnoval pozornost. Ale oni se pořád smáli a opakovali to samé… A skutečně se to nakonec stalo! Vloni jsem odjel v únoru na dva měsíce do El Salvadoru, kde jsem tuto knihu s názvem 2013: Hvězdná brána k Novému věku skutečně napsal.

 

Je Vaše kniha jednou z dalších, jež měla strašit lidi o konci roku 2012? „Konec světa“ nenastal…

Ani se nemělo nic stát! Hlavním důvodem, proč jsem knihu napsal, bylo pravdivě informovat lidi a dát jim naději.

 

V úvodu knihy píšete o kataklyzmatu před 12 000 lety. Proč?

Existují velké paralely mezi starověkými civilizacemi – Egyptem, mayskou říší, Atlantidou, ale i dalšími civilizacemi, které nazývám globální mořské civilizace, jež po sobě zanechaly stopy po celém světě. Když jsem pobýval u Mayů v Guatemale, říkali mi, že posvátné jezero Atitlán je pupek světa = centrem energie a archetypem pro místo, odkud přišli jejich předci – z ostrova Atitlán či Aztlán uprostřed Atlantiku… Platón ve svém díle Timaios zachránil několik vzpomínek a popisů dávných vyspělých mořských kultur z doby před kataklyzmatem.

 

Píšete zde i o Egyptě...

Mayský kalendář má souvislosti se sothickým kalendářem, který přinesla na Zem bohyně Eset ze Síria. Kalendář byl na Síriu, jemuž starověcí Egypťané říkali Sopdet, založený. Egyptský držitel orální tradice Abd ´el Hakim Awyan například vždy tvrdil, že Mayové a Egypťané byli spolu minimálně již v roce 1200 př. Kr. propojeni.

 

Mohli být Mayové mimozemšťané?

Na toto téma jsem polemizoval s C. J. Callemanem, který tvrdí, že Mayové obdrželi kalendář od bohů ne fyzicky, nýbrž channelingem. Já jsem zastáncem opačného názoru, který dokazuje celá řada svědectví, ale i mnohé nálezy, dosud nezveřejněné, a o kterých se v knize zmiňuji, včetně mnoha fantastických vyobrazení.

 

Jaké je tedy hlavní sdělení Mayů a jejich kalendáře?

Mayové objevili, že se ve vesmíru pravidelně střídají časové cykly. Aby je mohli vypočítat, vytvořili složitý systém kalendářů, s jejichž pomocí sladili vlastní existenci s tokem kosmických událostí a energií. Zjistili, že naše sluneční soustava se kruhovým pohybem přibližuje a vzdaluje od středu naší Galaxie, a že tento cyklus trvá 25 625 let. Byl pojmenován galaktický den a rozdělen do pěti dílčích cyklů dlouhých 5 125 let. Ty pokládali za jednotlivé éry a nazývali je Věky Sluncí. Domnívali se, že na konci každého věku vytryskne Slunce ze středu naší Galaxie proud energie, který způsobí neobvykle silnou sluneční aktivitu spojovanou s globálními změnami. Podle Mayů jsme nyní na konci Věku Pátého Slunce. V tomto období bude naše planeta svědkem převratných změn a velkého duchovního obrození lidstva.

 

Procestoval jste téměř celou mayskou Střední Ameriku. Jak na Vás působily památky starověkých Mayů?

Asi nejúžasnějším zážitkem bylo navštívit Tikal, hlavní město celé mayské říše. V 6. století n. l. zde žilo přes 100 000 obyvatel. Dodnes se dochovalo přes 3 000 budov. Pravděpodobně nejpřekvapivější důkaz mayského chápání galaktických rozměrů, v nichž se pohybuje Země, však pochází z Copánu v Hondurasu, jež je považován za jakési mayské Athény, centrum vzdělanosti a umění.

 

Některé stély mají prý v sobě zakódované poselství…

Copánská stéla C s vyobrazením panovníka jménem Osmnáctý Králík je datována do 5. prosince 711 po Kr. Právě v tento den se Venuše objevila v Mléčné dráze bezprostředně po západu Slunce, což potvrzuje ikonografii Venuše na soše. Avšak ještě zajímavější je skutečnost, že v ten den došlo i k další důležité konjunkci: Slunce bylo v jedné přímce s tmavou štěrbinou v Mléčné dráze. Tato tmavá štěrbina se objevuje jako velká trhlina poblíž souhvězdí Střelce a dnešní quicheští Mayové ji nazývají Xibalba be (Cesta do podsvětí). Celou západní stranu pyramidy 26 tvoří slavné hieroglyfické schodiště čítající 72 kamenných schodů. Každý blok vytváří větu napsanou v mayských znacích – celkem 2 200 bloků. Je to nejdelší známý mayský text. Zabýváte se i transformací vědomí v letech 1997-2026…

 

Jak tomu máme rozumět?

V mayském kalendáři je rok 1997 prvním rokem posledního období závěrečné třinácté fáze, poslední fáze velkého koloběhu. Toto poslední období je nazýváno „Období očišťování Země“. Tato fáze by měla být dle některých výkladů dvacetiletá, jiné prameny, ke kterým se přikláním, říkají, že tato fáze skončí kolem roku 2026. Poté lidstvo vstoupí do zcela nové civilizace, která je s touto stávající nesrovnatelná.

 

Zmiňujete i kruhy v obilí – mají snad nějakou spojitost s mayskými proroctvími?

Určitě mají! Poselství těchto symbolů má pro lidstvo obrovskou cenu. Je skutečně možné, že s námi navazuje kontakt jiná civilizace?

 

Miloši, jste vyhledávaným duchovním učitelem, terapeutem a koučem – povězte nám něco o své práci a úspěšných seminářích, které v tom pozitivním smyslu mění lidem životy...

Již téměř 15 let pořádám semináře v rámci své šamansko-ezoterické školy Duchovní cesta pokojného bojovníka Světla. Je to učení duchovní cesty a práce s energií, která je známá ze starověkého Egypta. Semináře jsou pokračující, avšak co je podstatné a společné: práce na 4. čakře – duchovním srdci. Jejím pročištěním a vyladěním se dostávají adepti mých seminářů na úroveň vnímání lásky bez podmínek se všemi bytostmi na Zemi i ve vesmíru. Veškerá práce je vnímána z pozice pravé hemisféry, tedy z úrovně prociťování, kterého je dosahováno na bázi relaxací a meditací. Mí žáci se naučí nejen to, jak získávat energii, ale také jak si ji udržet a neztrácet ji nesmyslnými emocionálními konflikty. Zabýváme se tématy, jako jsou např. karma a reinkarnace, čakry, léčení drahými kameny, muzikoterapie, colorterapie, malování pravou hemisférou, Platonský rok a cykly v našem životě, pracujeme s duchovním Světlem a léčíme se jím, což je princip duchovního léčení, meditace a meditační techniky na odpuštění, meditační návraty do dětství, prenatálního období a minulých životů a tak dále… Více informací získají zájemci na www.milosmatula.cz. Určité „ochutnávky“ mé práce mohou čtenáři vyzkoušet na krátkých workshopech, se kterými jezdím po celé republice i na Slovensko.

 

Na čem zrovna teď pracujete?

Společně s legendou české astrologie Zošou Kinkorovou dokončuji novou společnou knihu s názvem Dějinami za poznáním astrologie. V době, kdy budou čtenáři číst tento rozhovor, bude kniha již vydaná a na pultech knihkupectví.

Hana Čechová