ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Mlok skvrnitý je náš největší ocasatý a také jediný živorodý obojživelník

 

view counter

Základní barva tohoto největšího našeho ocasatého obojživelníka, který dorůstá až 25 centimetrů, je temně černě lesklá, se žlutými nebo oranžovými skvrnami po celém těle.
Mlok skvrnitý je náš jediný živorodý obojživelník. Pro jeho rozmnožování jsou nezbytné čisté potůčky, tůňky nebo prameniště, ve kterých se vyvíjejí larvy. Vzhledem k nárokům mloka skvrnitého na kvalitu vody v místech rozmnožování je tento obojživelník často hodnocen jako bioindikátor zachovalosti určité oblasti. Typickým biotopem tohoto druhu jsou vlhké, listnaté nebo smíšené lesy středních poloh. Zcela se vyhýbá bezlesým oblastem a souvislým jehličnatým lesům.

Rozšíření na Jaroměřsku se omezuje na izolovaný výskyt v nižších polohách, kde je však jeho rozšíření vázáno na lesy v Zaloňově, Boušíně, Lhotě pod Hořičkami, Lhoteckém Dvoře, Světlé, Slatině nad Úpou, Mezilečí a Prorubech. Mloci žijí také v zarostlých roklích nebo v opukových svazích mezi bylinami a křovinami v Malé Bukovině, Litoboři, Chvalkovicích a Krábčicích. V širším okolí Jaroměřska jsem mloky nalezl v Ratibořicích a v Pekle u Nového Města nad Metují. Mloci skvrnití jsou zpravidla aktivní za soumraku a v noci. Za vlhkého a deštivého počasí opouštějí své podzemní úkryty i během dne, kdy loví nejrůznější hmyz, plže, pavouky a žížaly. Mlok skvrnitý patří mezi chráněné živočichy.