ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Nejdelší české řeky

view counter

Česká republika leží na hlavním evropském rozvodí, což znamená, že se na jejím území vyskytují většinou jen prameny a dále horní či střední toky větších řek. Tyto řeky jsou přitom odvodňovány do tří moří - největší část území patří k pomoří Severního moře, kam odvádí vody řeka Labe se svými přítoky, na druhém místě je pomoří Černého moře s povodím řeky Moravy a jejich přítoků odvádějících vody do moře prostřednictvím Dunaje a nejmenší část území odvodňuje řeka Odra, příslušející k pomocí Baltického moře.

Oproti nejdelší řece světa - Nilu, který měří 6 670 kilometrů, se tedy u nás jedná o poměrně krátké toky. Naší nejdelší řekou je Vltava, jejíž tok od pramene na svazích šumavské Černé hory k soutoku s Labem měří 433 km. Její povodí má rozlohu 28 090 kilometrů čtverečních a průměrný průtok před ústím do Labe má 150,9 metrů krychlových. Druhou nejdelší řekou je Labe, jehož tok měří na našem území 370 km. Následuje Dyje s 306 km, Ohře s 256 km, Morava s 246 km, Sázava s 225 km.
(vel)