Chytrý špičkový marketing.
view counter

Nové zdroje energie

view counter

Neustále náročnější potřeby civilizace, zejména od počátku třetího tisíciletí, vyžadují prudce stoupající spotřebu elektrické energie, což nutí vědce hledat stále další nové zdroje, jako třeba atomovou, sluneční, větrnou i vodní energii. Přitom skrytá tepelná energie naší planety skýtá široké, až přímo nepředstavitelné možnosti uplatnění. Na zemském povrchu existují místa, která jsou anomální.

V nich přírůstek teploty s hloubkou dosahuje sto stupňů Celsia i mnohem více a výnos tepla je tak značný, že lze zcela prakticky uvažovat o jeho průmyslovém využití. Většinou jsou tyto neobyčejné přírodní podmínky příčinou hydrotermální činnosti. V takových případech nacházíme na povrchu horké prameny, gejzíry, výrony přehřáté páry i plynů. K nim rovněž patří oblasti sopečné a magmatické činnosti.

Také v České republice se nachází několik vhodných a nadějných zón s vysokým tepelným tokem, kde by se dalo teplo z naší planety dobře a efektivně využít. Jedná se především o podkrušnohorský prolom ne severozápadě země, o oblast české křídy v severovýchodních Čechách, ale také například o oblast Mělnicka či východního okraje Doupovských hor.
(vel)