Chytrý špičkový marketing.
view counter

Numerologie a vztahy

view counter

Podle numerologie lze vytvořit i perspektivní vztah. Nevěříte? Potom s námi začněte počítat...

Každý touží po šťastném partnerské soužití. Z počátku si všichni myslí, že je to ono, ale později přichází rozčarování a vystřízlivění. V mnoha případech by bylo možné se mu vyhnout, kdyby se partneři brali potom, co si dají udělat partnerský horoskop (porovnání planet, především postavení Měsíce, Venuše, Marsu a Saturnu v osobních horoskopech), nebo věděli alespoň něco o numerologii. Některá čísla totiž spolu ladí, jiná ne. Před takovým vážným krokem, jako je manželství, by se všichni zodpovědní lidé měli poradit s astrologem nebo numerologem. Dnes vám nabízíme alespoň zlomek toho, co dokáže numerologie. Uvidíte, že je to nejen zábava!
Ověřte si, zda se vaše a partnerovy numerologické vibrace navzájem doplňují. Především musíte znát svoje číslo. Na to potřebujete svoje a partnerovo datum narození. Čísla sečteme a zjednodušíme na jedno: například osoba narozená 1. 2. 1956 je "šestka": 1 + 2 + 1 + 9 + 5 + 6 = 24 = 2 + 4 = 6. Nyní si přečtěte, jaké máte šance na šťastné spojení.

 

Jednička s jedničkou
Může to být výborný pár, ale jen pod podmínkou, že oba, trochu despotičtí partneři, prokáží dobrou vůli a budou připraveni na ústupky. Jen tak se vyhnou konfliktům. Mimo to se musí zdržet poučování a rivality.

 

Jednička s dvojkou
Vnímavá dvojka by mohla neutralizovat vůdcovské snahy jedničky, ale aby se tak opravdu stalo, dvojka se musí vnitřně posílit. V opačném případě bude zcela ovládnuta. Jednička by se měla naučit respektovat city partnera, aby se cit, spojující tento pár, nezměnil ve vzájemný odpor.

 

Jednička s trojkou
Kreativita trojky může být pro toto spojení dobrodiním. Oba partneři jsou individualisty, ale naštěstí se dokáží vyhnout urážkám. Partnerství by se mohlo opírat o silné vazby a pochopení, pokud nezvítězí nezdravé ambice.

 

Jednička se čtyřkou
Toto spojení je velmi perspektivní: věští dlouhotrvající, solidní a pro obě strany naplňující vztah. Čtyřce nebude překážet prudkost a popudlivost jedničky -- pod podmínkou, že jednička akceptuje hodnoty, které uznává čtyřka, její normy chování.

 

Jednička s pětkou
Pětka nemá ráda poučování a jednička vždy ví všechno nejlépe: proto v jejich svazku může vládnout nesnesitelná atmosféra -- pokud nebude postavena na vzájemné důvěře a toleranci. Osoby reprezentované oběma čísly bývají žárlivé, proto by se měly vyhýbat flirtování.

 

Jednička se šestkou
Žárlivá a duchaplná jednička s rafinovanou šestkou mohou prožít vášnivý románek. Aby se však zrodil trvalý svazek, jednička by se měla naučit tolerovat občas frivolní chování šestky. Šestka se musí smířit s impulzivností jedničky. Vibrace těchto čísel se navzájem doplňují.

 

Jednička se sedmičkou
Obě osoby se dívají na svět z jiné perspektivy. Jednička hledí okem dobyvatele, sedmička okem badatele. Takový tandem má naději na dlouhé soužití, ale zcela určitě ne harmonické. Vibrace obou čísel se totiž nedoplňují.

 

Jednička s osmičkou
Pokud se vyberou osoby s takovými silnými energetickými vlivy, zcela určitě vytvoří vášnivý a bouřlivý svazek. Obě čísla jsou dominantní, obě touží zvětšit sféru svého vlivu. Aby spolu vydržela déle než pět roků, musí být obě chápající.

 

Jednička s devítkou
Jednička si cení nezávislost a svobodu, devítka touží po pochopení, otevřenosti, obdivu (tak jako jednička) a upřímnosti v citech. Mezi nimi se může zrodit velký cit. Obě čísla by se však měla vyhýbat tomu, aby se snažila podřídit si partnera.

 

Dvojka s dvojkou
Je to dost harmonické, ale i statické spojení. Partneři si vzájemně rozumějí a vnímají svoje nálady. Žel, oba jsou emočně labilní, pohodlní, depresivní, vznětliví, což může být důvodem vzájemného zármutku i nudy. Lépe bude jen pod podmínkou, že si najdou společné zájmy a nebudou se zavírat doma.

 

Dvojka s trojkou
Toto harmonické spojení věští dobré a dlouhé spojení. Klidnější dvojka mírní prchlivou trojku, což přeje vzájemnému porozumění. Dvojka však musí počítat s tím, že v hodnotovém žebříčku trojky budou známí vždy na prvním místě a až na samém konci domácí povinnosti.

 

Dvojka se čtyřkou
Zdrženlivá a disciplinovaná čtyřka bude těžko tolerovat nálady dvojky. Když se chcete vyhnout vzájemným třenicím, dvojka musí slevit ze svých bláznivých nápadů a čtyřka by se měla vzdát železných zásad, což zřejmě není možné.

 

Dvojka s pětkou
V tomto spojení může často docházet ke konfliktům. Klidná dvojka bude těžko rozumět energické pětce. Partnerství v tomto případě lze vybudovat pouze pochopením druhé strany: dvojka nemůže vyžadovat od pětky, aby neustále seděla doma, a pětka by zase neměla bagatelizovat existenční neklid dvojky.

 

Dvojka se šestkou
Osoby reprezentované těmito dvěma čísly jsou citlivé a romantické. Obě touží starat se o milovanou osobu a cítit její blízkost. Čeká je mnoho šťastných chvil.

 

Dvojka se sedmičkou
Láska s "L". Jak sedmička, tak i dvojka dokáží milovat hluboce a vášnivě. Aby se vyhnuli nedorozuměním, dvojka by si měla odpustit různé flirty, neboť sedmička je známá svou žárlivostí, a když se rozčílí, může dojít k rozchodu.

 

Dvojka s osmičkou
Pro nejistou dvojku může být osmička silnou oporou. Touhy těchto čísel se navzájem doplňují, a proto pokud bude osmička starostlivá a dvojka se nestane závislou na partnerovi, nic by jim nemělo stát v cestě za štěstím.

 

Dvojka s devítkou
Příliš zlých emocí, aby bylo možné předpokládat, že se to v budoucnu změní k lepšímu. Obě osoby jsou citlivé a choulostivé. Devítka potřebuje stoprocentní jistotu, že partner je jí zcela oddán, a přitom si sama nezvykne počítat s názorem dvojky. Je to těžké spojení, žádá si velké pochopení obou stran.

 

Trojka s trojkou
Toto spojení prospěje povolání. Když však do hry vstoupí city, už to nemusí fungovat. Obě osoby si cení nezávislosti, ale od partnera očekávají naprosté podřízení se. Pokud nezmění vzájemné naladění, těžko v takovém svazku vydrží.

 

Trojka se čtyřkou
Spontánní a otevřená trojka vzrušuje zdrženlivou čtyřku, ale pouze tehdy, pokud s tím souhlasí. V opačném případě čtyřka rychle ztlumí ambice a snahy trojky. V tomto spojení může docházet k nepříjemným střetům.

 

Trojka s pětkou
V tomto tandemu budou obě strany směřovat ke vzájemnému porozumění. Povahou svobodné, dokáží si vážit odlišností partnera, i když občas může dojít ke konfliktům. Manželství mezi nimi však není dobrý nápad -- lepší bude volný svazek.

 

Trojka se šestkou
Dobré porozumění a vzájemná úcta. Šestka dokáže s půvabem řešit konflikty a zabezpečit neklidné trojce bezpečný domov. Pokud se trojka odnaučí nepořádnosti, šestka se jí odvděčí věrností a tolerancí. Velmi pozitivní vibrace.

 

Trojka se sedmičkou
V tomto spojení se trojka bude muset naučit ustupovat. Pokud se s tím smíří, mezi partnery může dojít k relativní shodě. Osoby s těmito vibracemi se navzájem velmi přitahují.

 

Trojka s osmičkou
Mohou být partnery v podnikání, ovšem v citech? Obě tyto osoby jsou tvrdohlavé a přesvědčené o své neomylnosti. Mohou se často hádat.

 

Trojka s devítkou
Oba partneři jsou individualisté, ale s trochou dobré vůle si mohou výborně rozumět. Trojka může nabídnout otevřenost a schopnost zaručit společnou budoucnost. Devítka smyslnost a duchovnost. Velmi pozitivní vibrace.

 

Čtyřka se čtyřkou
To může být buď vynikající tandem nebo konfliktní spojení dvou tvrdohlavců. Taková kombinace čísel je vhodnější pro pracovní spojení, kde jsou jasně určeny zásady spolupráce, než pro citový svazek, kde dominují city.

 

Čtyřka s pětkou
Čtyřka bude těžko stačit energické pětce a pětce nebudou po chuti morální zásady čtyřky -- tomuto spojení těžko prorokovat dobrou budoucnost. Ledaže by pětka přišla k rozumu a čtyřka bude ke všemu přistupovat s větší velkorysostí.

 

Čtyřka se šestkou
Toto spojení by mělo být poměrně dobré. Jak jedna, tak i druhá strana si cení loajality a oddanosti. Některé šestky po čase touží obrátit na sebe pozornost opačného pohlaví, ale zdrženlivá a superbezchybná čtyřka to nebude tolerovat.

 

Čtyřka se sedmičkou
Osoby s takovými vibracemi mohou lehce najít společný jazyk. Obě si cení klidu a vyhýbají se nepromyšleným rozhodnutím. Když se rozhodnou pro společný život, jen smrt je může rozdělit. Na oživení svých vztahů by si občas měli dovolit nějaké to "šílenství".

 

Čtyřka s osmičkou
Jak čtyřka, tak i osmička jsou velmi silně spojené s materiálním světem. Rádi se obklopují bohatstvím. Přestože to není ideální spojení, materiální základy mohou být tak silné, že upevní svazek. A city? Po čase se objeví i ony.

 

Čtyřka s devítkou
Toto spojení připomíná vztah mistr -- učeň. Ambiciózní a výřečná devítka okouzlí zdrženlivou a nesmělou čtyřku. Po čase se může ukázat, že jednoduše bez ní nedokáže žít. Osoby s takovými vibracemi mohou spolu hodně dosáhnout.

 

Pětka s pětkou
Výbušná směs, ale může se změnit na pozitivní svazek. Oba partneři si cení nezávislosti, ale když do hry vstoupí city, dokáží se jí vzdát.

 

Pětka se šestkou
Pětku může unavovat mnohomluvnost a citlivost či výlevy šestky. Aby tento svazek přetrval déle než tři roky, šestka by měla být zdrženlivější.

 

Pětka se sedmičkou
Sedmička nebude lehce akceptovat prchlivou pětku, její náladovost a konzervativnost. Kdyby se snažila pětku vychovávat, udělala by chybu, neboť ta je citlivá na každý tlak. V případě nátlaku odejde.

 

Pětka s osmičkou
Je to celkem dobré spojení. I když je osmička povahou despotická, dokáže být i citlivá. Pětka lehce navazuje kontakty s okolím, dokáže v okamžiku vycítit záměry osmičky. Pokud si oba rozumějí a určí si hranice své nezávislosti, budou spolu dlouho a šťastně žít.

 

Pětka s devítkou
Dva individualisté se opravdu lehce nedohodnou. Oba citliví a vnímaví, oba lehce podlehnou depresi, ale i hněvu. V takovém případě jsou lékem na každé zlo cesty. Pětka i devítka milují to, co je nové, neznámé a tajemné. Jestliže objeví společný zájem, mohou žít ve shodě dlouhé roky.

 

Šestka se šestkou
Oba partneři mají rádi pohodlný život, v jejich svazku ale může rychle zavládnout nuda. Osvěžením bude vzájemné mobilizování se pro společné vycházky, setkání se známými a nové zájmy.

 

Šestka se sedmičkou
Sedmička má tendenci uzavírat se do sebe a svého světa, což málokdy pochopí šestka, která si žádá velký zájem. Aby toto spojení mohlo harmonicky fungovat, sedmička by se měla naučit otevřeněji ukazovat city.

 

Šestka s osmičkou
Konzervativní osmičku může rozčilovat nedostatek obezřetnosti šestky a její nezodpovědná rozhodnutí. Aby se partneři vyhnuli nepotřebným překvapením, musí si od začátku říci, co vzájemně od sebe očekávají. Potom mohou směle vybudovat společný život.

 

Šestka s devítkou
Jsou to bratrské duše. Talentované, vnímavé, navzájem pociťují svoje emoce a záměry. Protože však devítka často nedokáže vytvořit a udržet dobrý svazek, starost o domácí krb musí přebrat šestka.

 

Sedmička se sedmičkou
Je to spojení dvou těžkých osobností. Jejich vnímavost a sklon k zranění mohou být překážkou vzájemného porozumění, což neznamená, že to není možné. Vyžaduje si to však dobrou vůli obou a především jemnost.

 

Sedmička s osmičkou
Zatímco se intuitivní sedmička málo zajímá o materiální statky, pro osmičku nejsou důležité. Sedmičky chrání svoje soukromí, těžké je si získat jejich důvěru. Osmičky mají vrozený smysl pro povinnost, vnitřní sílu, těžko pochopí zasněnou sedmičku. Pozor, obě znamení jsou tvrdohlavá - musí se naučit ustupovat!

 

Sedmička s devítkou
Obě čísla nepřitahují hmotné statky, obě mají sklon k věcem duchovním, netradičním. Trochu dětinská, přímá devítka může pomoci sedmičce vyjasnit si věci, ve kterých se neumí orientovat a rozhodovat. Vztah může přetrvat, pokud devítka ponechá sedmičce její zvláštní vnitřní svět.

 

Osmička s osmičkou
Když se spojí takové dvě bojovné vibrace, buď se zničí, nebo vytvoří něco výjimečného. Všechno záleží na tom, zda se jim podaří určit si společný cíl a neúprosně k němu směřovat.

 

Osmička s devítkou
Hodně emocí, hněvu a výhrad. Možná je vášnivá láska a potom vážná krize. Na zmírnění jejích následků musí devítka reálně uvažovat o partnerovi a osmička musí být tolerantnější vůči devítce.

 

Devítka s devítkou
Obě milují z celého srdce a lehce se znechutí, proto by měly být opatrné v názoru jeden na druhého. Aby se vzájemně akceptovaly, potřebují čas. Musejí pochopit, že rivalita kazí vzájemné vztahy.
(zla)