ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Objevil nový geometrický útvar!

view counter

Americký učitel geometrie a sochař Frank Chester ze San Franciska při svých experimentech s různými formami a druhy materiálů objevil před 15 lety nový geometrický útvar - chestahedron. Jeho stěny tvoří čtyři rovnostranné trojúhelníky a tři čtyřúhelníky, má tak sedm vrcholů a dvanáct hran.

Frank Chester zprvu nepřikládal svému objevu velký význam, ale deset let dalšího výzkumu mu přineslo zajímavé poznatky. Mimo jiné zjistil, že když se chestahedron roztočí kolem své osy, vyprofiluje se na jeho vnějším povrchu tvar podobný zvonu - s kuželem na vrcholu propojeným s hyperbolou dole. Uvědomil si, že se s čímsi podobným setkal v textech rakouského filozofa a ezoterika Rudolfa Steinera. Tento myslitel uváděl, že než lidská duše sestoupí z nebes na Zemi a vtělí se do hmoty, má podobu zvonu obráceného směrem dolů.

Při dalších experimentech pak Chester objevil, že ponoří-li chestahedron pod úhlem 36 stupňů do vířící vody, změní se tvar víru a vytvoří jakousi boční kapsu. Chester podle toho vyrobil trojrozměrný model, který pak rozřízl v půli. Průřez se nápadně podobal průřezu lidského srdce. Americký učitel tak došel k přesvědčení, že srdeční sval zformovaly jakési síly, které se chovají jako víry a mají tvar rotujícího chestahedronu. Tvrdí, že v kontextu s tím, že v lidském embryu proudí rytmicky krev cévami ještě před tím, než se vyvine srdce, nelze tvrdit, že by právě srdce v lidském těle zodpovídalo za pohyb krve. Funguje podle něj spíš jako vyrovnávací brzda. A Chester kromě toho našel souvislost také mezi modelem lidského srdce, který je středem lidské bytosti, a modelem Země, která údajně funguje na stejném geometrickém základu jako srdce.
(nam)