ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Odpovědnost za bezpečnost elektrických zařízení

view counter
19.6.2017, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
 
Dotaz:
Jaká je právní (do jaké míry a za co) odpovědnost osoby určené osobou odpovědnou za elektrická zařízení v rozsahu elektrické instalace a zařízení v objektech výroby a budov v areálu. ve smyslu § 3 odst. č. 4 písm. b), NV č. 101/2005 Sb., zajištěním činností dle § 3 odst. č 4, písm. a) NV č. 101/2005 Sb. a dalších povinností dle ČSN EN 50110-1 ed. 2.
 
Odpověď:
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. stanovuje v § 3 odst. 4 písm. b) zaměstnavateli povinnost určit osobu, která má za povinnost po dobu provozu a používání pracoviště plnění povinností uvedených pod § 3 odst. 4 písm. a) tj. např. stanovení termínů, lhůt a rozsahů kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení …
Ustanovení osoby odpovědné za el. zařízení je naplněním této právní povinnosti
  • Osoba odpovědná za el. zařízení je podle definice v čl. 3.2.1 ČSN EN 50110-1 ed.3 „pověřená osoba s konečnou odpovědností za bezpečný provoz el. zařízení a stanovení pravidel a organizace nebo uspořádání“.
Povinnosti osoby odpovědné stanovuje norma dále:
  • Čl. 4.9 – vypracovat a realizovat nouzová opatření pro zajištění bezpečnosti při mimořádných událostech nebo při úrazu el. proudem (viz příloha B 7),
  • Čl. 5.1 – předem odsouhlasit způsob provádění provozních činností podle čl. 5.2 a kontroly funkčního stavu podle čl. 5.3 
Podle obr. B.1 je odpovědná za celkovou bezpečnost el. zařízení 24 hod. denně 7 dnů v týdnu osoba odpovědná. Při tom je povinna zajišťovat výše uvedené činnosti. Bylo by vhodné, aby povinnosti konkrétní osoby byly jednoznačně dokumentovány (např. v pracovní náplni).
Osoba odpovědná, pokud to nebude majitel, zaměstnavatel, nebo výkonná rada, nebude zpravidla disponovat finančními prostředky, takže v případě nutných výdajů musí o ně požádat zaměstnavatele. Pokud ten nevyhoví a situaci nelze řešit jinak, přebírá zaměstnavatel odpovědnost. Požadavek je vhodné písemně dokumentovat.
V případě neplnění některých povinností osoby odpovědné a následné mimořádné události, hrozí mu stíhání pro nedbalostní trestný čin. O rozsahu odpovědnosti, případně trestu rozhodne soud.