Chytrý špičkový marketing.
view counter

Okrasa našich lesů - Houba se špatnou pověstí

view counter

Muchomůrka červená, velmi nápadná a všeobecně známá houba našich lesů, má velmi špatnou pověst. Vešla do povědomí lidí jako symbol jedovatosti a zla. Snad proto, že je tak nápadná, krásná a že je i jedovatá. S její jedovatostí to však není takové, jak se dříve soudilo. Její daleko nenápadnější příbuzné jsou mnohokrát nebezpečnější. K těžkým otravám muchomůrkou červenou dochází jen zřídka. Možná i proto, že ji každý zná a k jídlu nesbírá. Roste hojně od července do listopadu v lesích všeho druhu, zejména však jehličnatých a pod břízami. Má šarlatově červený klobouk posázený bílými strupy, které se deštěm smývají. Lupeny jsou bílé, husté, třeň je bílý a má bílý prsten, který v mládí spojuje okraj klobouku a kryje lupeny pod ním. Dole je třeň hlízovitě ztluštělý, se soustředěnými kroužky bradavek, které jsou zbytkem plachetky obalující v mládí celou houbu.

Muchomůrka červená obsahuje toxické látky, zejména muscarin, který působí opojně jedovatě. U nás tuto houbu lidé před lety používali k hubení much. Kousky klobouku této muchomůrky namáčeli do mléka. Bohužel, neotrávily se přitom jenom mouchy, ale velmi často i domácí zvířata, zejména kočky. Třeně houby, které obsahují méně toxických látek, byly kdysi zneužívány též k falšování sušených hřibů. Otrava touto muchomůrkou se projevuje záhy po požití a při včasném zásahu lékaře nemusí mít tragické důsledky. Jedovatá je i muchomůrka královská, která se muchomůrce červené dosti podobá.

Víte, že v záznamech z roku 1762 jsou údaje o tom, že na Sibiři domorodci při slavnostech pili odvar z dušených muchomůrek červených, nebo z nich byl připraven jakýsi salát? Po požití nastával stav podobný alkoholickému opojení. Psychický účinek spočíval v silném vzrušení, přičemž se ztrácel pojem o velikosti a tvaru předmětů a věci se jevily v zelených barvách. V Mexiku roste podobná muchomůrka - Amanita mexicana. Domorodci ji pojídají s medem a zapíjejí kakaem hned zrána. 
(dra)

 

DODATEK
Muchomůrka, mochomůprka, vochomůrka či slovenky muchotrávka získala své jméno z toho, že se jí používalo k trávení much.