Chytrý špičkový marketing.
view counter

Past na přízraky

view counter

Již v desátém století se v celních dokumentech objevuje název Silva Bohemica (Český les). Popisuje největší lesní komplex ve střední Evropě, území mezi Čechy a Bavorskem. Byl to divoký kraj a vládly v něm podivné bytosti. Lidé, kteří se sem vypravili, častokrát záhadně mizeli nebo byla na mýtinách a ve skalních dutinách nalézána jejich znetvořená těla. Od jedenáctého století zde církev zakládala kláštery a od století dvanáctého zde budovala šlechta hrady a města.

Ve Všerubském průsmyku vyrostl důležitý strážní hrad Rýzmberk. Německy se nazýval Riesenberg (Obří hora), neboť zde v dávných dobách prý obři přebývali. Je zvláštní, že hrad tvořil jakousi dvojici s protějším „strážcem“ v bavorském městě Eschlkam. Hrad byl bavorským králem pasován do role magického ochránce a obdržel četná privilegia. Vybudoval ho hraběcí rod von Bogen a ještě v 16. století zde obyvatele sužovali démoni a přízraky vlkodlaků.

 

Tajemné vzdechy na Klenové

Mezi nejmohutnější a nejdokonaleji postavené hrady patři pošumavský Rabí, také on je postaven na „prokletém území“. Zdejší démoni sužovali již Kelty a teprve hrad zamezil jejich dalšímu řádění. Stavba je údajnou „zátkou“ nad puklinou, díky níž se ohavné bytosti dostávaly do našeho světa.

 

 

Zajímavý je i hrad Klenová u Janovic nad Úhlavou. Pod ním jsem na počátku osmdesátých let minulého století absolvoval vojenský „přijímač“ a mohu potvrdit, že na cvičišti občas bezdůvodně selhávala technika. Na některých místech se z hlubin země ozývaly vzdechy či bublání. Jeden z mladých důstojníků, který měl správu cvičiště na starosti, se z toho nervově zhroutil a léčil se na psychiatrii.

O tajemno není na Šumavě a v Pošumaví tedy žádná nouze. Například velhartický hrad je unikátním „mostem“ - symbolem přechodu z našeho světa do světů jiných, vodní hrad Švihov je rafinovanou pastí na démony, který pohlcoval negativní zemské energetické proudy a mohutný Kašperk zastupuje hrady s magickou ochranou.

Jiří Nový