Chytrý špičkový marketing.
view counter

Podle čeho měřit úspěch?

view counter

V roce 2015 se v osmi zemích uskutečnil průzkum mezi lidmi, kteří pracují na plný úvazek. V něm mnoho dotazovaných přiznalo, že je pro ně těžké plnit pracovní a zároveň rodinné závazky. K tomu mimo jiné vede víc odpovědnosti doma a v zaměstnání, rostoucí výdaje i delší pracovní doba. Například ve Spojených státech zaměstnanci pracující na plný úvazek uvedli, že v zaměstnání tráví průměrně 47 hodin týdně. Téměř 20 procent jich pracuje dokonce 60 hodin a více. Podle dalšího průzkumu, který proběhl ve 36 zemích, přibližně 27 procent oslovených uvedlo, že se prakticky vůbec nezastaví ani ve svém volném čase. Pod podobným tlakem mohou být už rovněž mnohé děti, pokud jsou zatížené velkým množstvím aktivit.

 

Embed from Getty Images

Nic nestíháme

Když se neustále snažíme dělat mnohem víc věcí, než kolik se jich dá stihnout, můžeme se docela snadno dostat do časové tísně a následně i do stresových situací. Je ale možné, aby aktivně žijící a pracující lidé mohli zůstat vyrovnaní? Jakou roli v tom sehrávají naše názory, rozhodnutí a cíle? Důvodů, proč se někteří snaží zvládnout spoustu věcí, je hned několik. V prvé řadě se jedná o potřebu dobře zabezpečit svoji rodinu. Například ve snaze zajistit dětem úspěšnou budoucnost někteří rodiče zaplní úkoly a činnostmi prakticky každý týden i měsíc, čímž pochopitelně trpí jak děti, tak i rodiče.

Reklamy se nás snaží přesvědčit, že když si nekoupíme určité zboží a produkty, tak se značně ochuzujeme. Časopis The Economist napsal, že kvůli prudkému nárůstu dostupného zboží žijí lidé s pocitem, že nic nestíhají, neboť stále řeší, co si koupí, na co se budou dívat nebo co budou vhodného jíst. A to vše se snaží stihnout v omezeném čase, který mají k dispozici. V roce 1930 jeden významný ekonom předpovídal, že díky technologickému pokroku nebudou muset lidé tolik pracovat. Avšak místo toho, aby lidé ve svém zaměstnání končili dřív, objevují stále další věci, které potřebují. Ty však stojí peníze a čas.

 

Tlak v zaměstnání

Někteří zaměstnanci tráví ve svém zaměstnání dlouhé hodiny, aby nezklamali svého zaměstnavatele. Tlak na ně mohou též vyvíjet i kolegové, kteří v nich vyvolali pocit, že jsou málo snaživí, když nedělají přesčasy. Navíc panuje určitá ekonomická nejistota, kvůli níž jsou někteří ochotni pracovat i delší dobu, než je jim milé nebo jsou pořád na přijmu. Rodiče zase bývají pod tlakem, aby žili stejně hekticky jako jiné rodiny, které znají. Když tomu tak není, mohou mít pocit, že tím ochuzují svoje děti. Někteří lidé se dokonce hodnotí už podle toho, jaké životní tempo mají. A výsledek? Vytíženost začala být známkou určitého společenského postavení.

 

Kolik peněz je dost?

Pokud žijeme vyrovnaně, přispívá to k dobrému psychickému i fyzickému zdraví. Je ale skutečně možné některé věci odbourat a životní tempo zpomalit? Odborníci jsou přesvědčeni, že ano. Sice je normální, že chceme být do určité míry finančně zabezpečeni, ovšem kolik peněz je dost? Podle čeho se dá měřit úspěch? Že by jen podle příjmu a majetku? Co má nakonec člověk z toho, když má dost peněz a pracuje tolik, že nemá ani čas si je pořádně užít? Na druhou stranu však platí i to, že do časové tísně nás může dostat, pokud trávíme příliš času odpočinkem a rekreací. Rozumný člověk by měl pečlivě zvažovat, co doopravdy potřebuje.

(vel)