Chytrý špičkový marketing.
view counter

Poskytování ručníků zaměstnavatelem, kolečkové brusle

view counter
14.6.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)

Dotaz:
Podle zákoníku práce máme poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky. Nemáme jistotu v tom, zda musíme zaměstnancům poskytovat vždy textilní ručníky, nebo jestli postačí u umyvadel na toaletách umístit sušiče rukou nebo papírové ručníky.

Odpověď:
Zákoník práce v ust. § 105 odst. 3 zaměstnavateli stanoví, že je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí, a dezinfekční prostředky, a to na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu
Podrobnosti jsou uvedeny v ust. § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. tak, že zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění pokožky nebo znečištění zaměstnance, poskytne zaměstnavatel podle druhu látky mycí a čisticí prostředky, jejichž doporučené množství je uvedeno v příloze nařízení, případně regenerační krémy a masti. Příslušná příloha nařízení vlády ohledně ručníků doporučuje pro všechny durhy prací minimálně dva ručníky za rok.
Ustanovení je chápáno tak, že se jedná o kusové textilní ručníky a vykládá se tak, že každému zaměstnanci se poskytne kusový textilní ručník, o jehož údržbu a praní se stará zaměstnavatel (obdobně jako o OOPP);  ručník zůstává v majetku zaměstnavatele a zaměstnanec ho může používat. O tom, zda zaměstnavatel ručník ponechá (jako už vyřazený) zaměstnanci, může rozhodnout jenom zaměstnavatel.
Nařízení vlády nezmiňuje jiné způsoby osušení pokožky po umytí, jako jsou například:
  • textilní roloručníky (které mají kapacitu až 200 dávek čistého ručníku na roli),
  • papírové ručníky trhací nebo skládané,
  • s elektrické osoušeče rukou na principu fenu, ale ani nejnovější způsoby jako je
  • technologie sušení rukou studenou plazmou (která ničí bakterie a odstraňuje zápachy).
Jsem však názoru, že zaměstnavatel může využít všech těchto způsobů hygienických prostředků, neboť stanovení minimálně 2 ručníků za rok je jen doporučení.  
Důležité je, když bude zaměstnavatel připravovat na základě vyhodnocení rizik vlastní seznam pro poskytování mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, aby zvolil podle druhu prací (podle úrovně znečištění) vhodný a efektivní způsob a ten zabezpečoval; může zvolit i kombinované způsoby.
 Používání kolečkových bruslí v práci

25.6.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)

Dotaz:
Naše firma má několik budov spojených chodbami. Někteří zaměstnanci, kteří přenášejí odběrový materiál, se na vedení obrátili se žádostí, zda by mohli používat při práci – tedy při přemísťování se mezi budovami kolečkové brusle. Byli jsme tímto požadavkem zaskočeni a nevíme, zda mu můžeme vyhovět, či jak postupovat.

Odpověď:
Je skutečností, že pokud jsou plochy rovné a chodby prostorné, pokud je přenášený materiál dobře uložen a balen vhodně k převozu, mohlo by být přenášení zaměstnanci na kolečkových bruslích rychlejší a pro zaměstnavatele možná efektivnější. Je na zaměstnavateli, zda tomuto požadavku vyhoví. V každém případě nemůže nutit k používání bruslí ty, kteří o to nemají zájem nebo se na to necítí; k tomuto způsobu pohybu po pracovišti musí být zaměstnanci zdravotně způsobilí.
Samozřejmě platí, že zaměstnavatel musí zvážit všechna nebezpečí, která s takovým způsobem pohybu v prostorách zaměstnavatele souvisí, vyhodnotit případná rizika a stanovit pravidla používání kolečkových bruslí a přijmout opatření k zajištění BOZP. Je přitom třeba zvážit možnosti střetu s ostatními spoluzaměstnanci případně s jinými osobami, stanovit prostory, kde brusle lze používat a kde ne, stanovit kdy lze brusle používat a kdy ne atd. Používané brusle musí být bezpečné.
Zaměstnanci musí být seznámeni se všemi riziky, který tento způsob pohybu po prostorách zaměstnavatele obnáší a s opatřeními přijatými k zajištění nejen jejich bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale též spoluzaměstnanců či jiných osob.