ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Posvátné duby

view counter

Dub patřil v tradicích předků k nejposvátnějším a nejrespektovanějším stromům. Však mnohdy vyroste ve velikána až čtyřicet metrů vysokého. Duby byly uctívány pro svou dlouhověkost, odolnost a mnohostranný užitek. Ve starém Řecku patřil dub do hájemství samotného boha Dia, nejinak tomu bylo i u ostatních národů. Slované zasvěcovali duby hromovládci Perunovi, Germáni Thorovi. U Keltů byl ztotožňován s vládou pána bouře Taranise. Dub má zvláštní schopnost vábit k sobě blesky, při bouři je lépe se mu vyhnout. Kdysi se do rakví nebožtíkům vkládaly dubové ratolesti, prý proto, aby duše zemřelých snáze putovaly na věčnost a nebloudily. Na hrob se pokládaly dubové větvičky pro změnu proto, aby byly ostatky chráněny před vandaly i zlými démony.

Houževnaté dubové dřevo se používalo na výdřevu krypt a hrobek, k výrobě rakví, nábytku, uměleckých předmětů. Léčivé účinky dubů jsou známy po tisíciletí, strom se zdárně využíval i v magii. Z dubových větví se pořizovaly kouzelné hůlky, talismany, žaludy se nosily ve váčku. Chránily majitele, bystřily rozum, dodávaly mu zdraví a jasnozřivost. Dub se dostal do mnoha pohádek i pověstí. U Dobříše ve středních Čechách stával strom pamatující Jana Žižku. Vyhledávali ho lidé v tísni, vládl prý kouzelnou mocí. V jeho kmeni se schovávali nespravedlivě pronásledovaní, ale také trestal podvodníky či zloděje. Legendy praví, že pohané duby rituálně obcházeli, aby si doplnili energii a vyléčili neduhy. Dodnes využíváme léčivé čaje a koupele z dubové kůry. Dědictví předků stále žije…
(nov)