Chytrý špičkový marketing.
view counter

Přátelství mezi ženou a mužem

view counter

Řada lidí se někdy zamýšlí nad otázkou, zda mohou být muž a žena, kteří spolu nežijí v manželském svazku, "pouze jen" přátelé? Ve skutečnosti vše záleží na tom, jak chápeme slovo "přítel". V současné společnosti se svět žen a mužů prolíná mnohem víc než kdykoli dříve, a tak je stále důležitější, aby lidé obou pohlaví věděli, jak si vztahy mezi sebou udržet na vhodné přátelské úrovni. Ze zdravého přátelství s jinými dvojicemi nebo svobodnými jedinci totiž mohou mít dobrý užitek rovněž manželské dvojice.

Odlišit sexuální, zamilované a romantické pocity od přátelských však může být někdy nesmírně obtížné. V tomto smyslu varuje například časopis Psychology Today, který hovoří o tom, že ve smíšeném přátelství existuje někdy trvalé nebezpečí, kdy může vzniknout sexuální přitažlivost, což dokáže až nečekaně vychýlit vztahy nežádoucím směrem. Někdejší prosté platonické objetí tak může v okamžiku získat milostný podtext. Ke zvláště důležitému patří, aby manželské dvojice měly realistický i praktický přístup. Denniss Prager ve své knize "Štěstí je závažný problém" (Happiness Is a Serios Problem) píše, že důvěrný vztah neznamená jen pouhý pohlavní styk. Váš manželský partner má právo očekávat, že vaším jediným skutečně intimním přítelem opačného pohlaví bude pouze on sám.

Není sice na závadu, aby mezi ženou a mužem zůstalo opravdové přátelství, které v mnoha případech a směrech přežívá nakonec i v samotném manželství, ale je třeba střežit své srdce a vyhýbat se situacím, které by mohly navodit nevhodné myšlenky, pocity nebo skutky vzhledem k někomu opačného pohlaví, kdo intimně žije s jiným partnerem.
(pk)