Chytrý špičkový marketing.
view counter

Pravda nebo lež - Co je přízrak s cejchem smrti?

view counter

Vysoká postava bez tváře zahalená v tmavé kápi sahající až k zemi - kdo se s tímto přízrakem setkal, asi nikdy nezapomene. Sem tam prý někdo zahlédl i dlouhé bílé vlasy, každopádně i ten, kdo neviděl zřetelné obrysy postavy, pocítil silný závan chladu a strachu se nemohl zbavit třeba i několik měsíců. O jakého tvora se jedná? Je nebezpečný?

Těžko říci, zda jde o naprosto stejnou entitu, ale z důvěryhodných zdrojů vyplývá, že se s ní už setkali i lidé, kteří se zabývají vyšetřováním paranormálních jevů. Ti proto důrazně varují, že komunikaci se záhrobím a nehmotným světem kolem nás nelze brát jako hru. Nikdy totiž nevíte, co se na vás „přilepí“. V jejich případě ale bylo jasné, že ze strany zmiňované bytosti šlo o atak, rozhodně neměla přátelské úmysly a zbavit se jí také nebylo snadné. Podařilo se však pořídit i záznam EVP (Electronic Voice Phenomena – Fenomén elektronického hlasu) a při komunikaci neskrývala svou identitu. Představila se jako SAMAEL.

 

Smrtelné nebezpečí při setkání

Právě tohle jméno figuruje i v děsivých a pro mnohé z nás takřka neuvěřitelných příbězích ze zahraničí. Z nich vysvítá, že se bytost vyskytuje zejména na místech, kde došlo k nějaké vraždě, a to v čase mezi 23 hodinou večerní a pátou ranní. Promlouvá k lidem, ale často v podivném jazyce, kterému většina z nás nerozumí. Vždy se představí jako Samael, syn mnoha, ale bez rodu (může to znamenat i bez příbuzných). Tvrdí o sobě, že existuje v myslích hříšníků a zesnulých.

Podle některých zdrojů se ten, kdo bytost spatří, ocitá ve smrtelném nebezpečí. Měl by vzít nohy na ramena, jak se říká, a schovat se až do východu slunce v nějakém kostele, kde musí setrvat v modlitbách. Ani ten, kdo má pro strach uděláno a viděl už ledacos, by s entitou neměl zapřádat hovor. I když totiž unikne, nelze prý zaručit, že se přízraku zbavil navždy.

V některých případech své oběti údajně tato bytost pronásledovala a nakonec dohnala k sebevraždě nebo šílenství, a to i přesto, že změnily bydliště.

 

Kdo je Samael?

Jisté je, že jde o jméno hebrejského původu. Je velmi silné a také sporné, leccos k tomu vysvětluje posvátný kabalistický spis Zohar. Koncovka EL znamená „Boží“. Jinými slovy tady mluvíme o poslu od Boha, jehož jméno však nese smrt a pokušení. Traduje se, že Samael zosobňuje princip zla, jde o pekelného knížete stojícího nejblíže samému satanovi.

Podle rabínské tradice je Samael totožný s „andělem smrti“ a měl být také skutečným otcem Kaina. Jako biblický had geneze je občas ztotožňován s Leviatanem. Jedná se o ničitele a svůdce, jednoho z nejstarších a nejmocnějších démonů.

Podle jedné z legend to byl původně archanděl. Podlehl však pýše a domníval se, že je roven Bohu, jehož odmítl poslouchat. To on měl v přestrojení za hada svést Adama a Evu k ochutnání jablka ze stromu poznání. Lidi údajně považoval za nedokonalé a nelíbilo se mu, že dostávají mnoho „darů nezaslouženě“. Jeho mínění sdíleli i další, nižší andělé, z nichž se stali démoni. Vojska archanděla Michaela je svrhla do pekla…

Lucie Zemanová

 

DODATEK - Chronickým místům známým vyzařováním negativní energie a výskytem paranormálních jevů bychom se měli obloukem vyhnout. Nač riskovat? Ovšem může se stát, že se jim prostě vyhnout nelze nebo o nich nevíme. Stejně jako se na nás může „přisát“ duch – negativní energie - aniž bychom k tomu zavdali nějaký důvod. I zde tedy platí stará dobrá prevence. Prastarým ochranným znamením je magický pentagram. Lze jej nosit jako amulet na krku, či jej nakreslit na dveře bytu nebo domu, což byla ve Skandinávii tradiční ochrana proti démonům a zdejším trollům. Pátý cíp musí vždy směřovat nahoru, pak je pentagram čistý (bílý) a chrání před ďáblem a zlými silami. Pomáhají i mnohé bylinky. Třeba tzv. královská svíce, divizna velkokvětá, je v Indii považována za bylinu bezpečí a pěstovala se v klášterních zahradách jako ochrana před ďáblem. Nosil ji u sebe na cestách i bájný Odysseus, aby jej chránila před netvory a služebníky podsvětí. Runa jménem Thurisaz také odráží negativní energií a působí jako štít proti démonickým silám. Modlitba za ochranu před působením zlého ducha má samozřejmě též velkou sílu.

Luisa Epulare z Institutu doktora Franka