ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Protirakovinné vlastnosti potravin (7)


view counter

OPTIMÁLNÍ REŽIM PREVENCE RAKOVINY

Není pochyb, že existuje přímá souvislost mezi skladbou stravovacího režimu a riziky rozvoje různých druhů rakoviny. Této souvislosti bychom měli využít a změnit své životní zvyky, abychom rakovině zabránili v prvopočátku.

Je důležité si uvědomit, že žádné potraviny, o kterých jsme vás informovali v předešlých dílech, nejsou samy o sobě zázračným lékem na rakovinu. Právě ona víra v „zázračné léky“, která je v současné společnosti tak rozšířena, bývá bohužel příčinou nezájmu lidí o možné vazby mezi životním stylem a nemocemi, a to i tak vážnými, jako je rakovina. Rakovinu bychom měli vnímat realisticky a připustit si, že za současného stavu vědy a medicíny bývá až příliš často smrtelná, a proto bychom se měli ze všech sil snažit předejít jejímu rozvoji a využívat k tomu všech nástrojů, které máme k dispozici.

Rakoviny bychom se však neměli bát takovým strachem, který ochromuje, jak na těle tak na duši, měl by to být strach konstruktivní, který nás podnítí chovat se tak, abychom této nemoci dokázali čelit. Člověk, který se bojí ohně, si nechá nainstalovat do všech místností hlásiče požáru, a ten, kdo se bojí rakoviny, může pozměnit svůj životní styl tak, aby se před touto nemocí ochránil.

Musíme znovu opakovat, že základním předpokladem prevence rakoviny je změnit stravovací režim a začlenit do něj potraviny, které jsou bohatým zdrojem protirakovinných látek. Můžeme stanovit jakýsi optimální režim pro prevenci rakoviny, tj. jídelníček, jehož podstatnou část tvoří pravidelný denní příjem potravin, které jsou známy jako výjimečně bohaté zdroje protirakovinných molekul.

 

Důraz na různorodost potravin

Žádná potravina sama o sobě neobsahuje všechny protirakovinné molekuly, které jsou schopny působit v různých fázích. Proto je tak důležité, aby stravovací režim byl pestrý a byla v něm začleněna široká škála potravin. Tak například zelenina z čeledi brukvovitých, stejně tak jako česnek a jemu příbuzné druhy, pomáhají organismu zbavovat se kancerogenních látek a současně ještě oslabují jejich schopnosti měnit DNA a tím brání vzniku rakovinných buněk. A souběžně s tím zase pití zeleného čaje, pojídání drobného ovoce a sóji, brání cévní novotvorbě, bez níž nádory nemohou růst, a tak jsou donuceny zůstat v latentním stadiu. Některé molekuly pocházející z těchto potravin působí dokonce ve více vývojových stadiích rakoviny a tím značně posilují ochranu organismu.

Připomeňme zde třeba resveratrol z hroznového vína, který působí na kancerogenezi hned ve třech vývojových stadiích, nebo genistein ze sóji, který je nejen velmi výkonný fytoestrogen omezující mnohdy zhoubné působení pohlavních hormonů, ale navíc je to i výrazný inhibitor (blokátor) bílkovin, které mohou být příčinou nekontrolovatelného bujení rakovinných buněk. Toto různorodé působení protirakovinných molekul alimentárního původu je velmi důležité, protože rakovinné buňky si nacházejí nejrůznější způsoby, aby mohly růst. Přibližme si to na jednoduchém příkladu: když ponesete vodu v děravém kbelíku, tak vám příliš nepomůže ucpat jen pár děr; když nechcete vodu ztrácet, je potřeba ucpat všechny. A totéž platí i u rakoviny: chceme-li zabránit, aby se rozběhla a dosáhla plných sil, musíme na ni útočit na všech frontách.

 

Uměřenost a pravidelnost

Rakovinu je třeba brát jako chronickou nemoc, která si žádá neustálou léčbu, aby zůstala v latentním stadiu. Jinak řečeno – nikomu nepomůže, pokud si jednou za týden dá výjimečně bohaté jídlo, v němž budou zastoupeny všechny potraviny, o nichž jsme se zmiňovali, ale po zbytek času tato doporučení hodí za hlavu. Takovýto přístup k prevenci rakoviny nikterak nepomůže, stejně tak, jako by diabetikovi nepomohla jednorázová velká dávka inzulínu. Často se říká, že uměřenost je základem zdravé stravy a totéž platí i pro stravu zaměřenou na prevenci rakoviny. Předcházet rakovině pomocí potravy musí být vnímáno jako pravidelná a uměřená činnost. A proto musí být prvním a hlavním krokem zásadní změna životního stylu.

 

Klíčový význam zeleného čaje a kurkumy

Jak jsme už psali, protirakovinné látky přítomné v potravinách jsou často schopny působit přímo na nádor, omezovat jeho růst a bránit mu v rozvoji tím, že ženou rakovinné buňky k odumření a nedovolují jim přejít do dalších stadií, protože nedovolují cévní novotvorbu, nebo podněcují činnost imunitního systému organismu.

Kombinace různých druhů potravin obsahujících různé protirakovinné látky, jim umožňuje nejen působit přímo na jednotlivé vývojové procesy nádorů, ale v součinnosti (synergii), se zvyšuje jejich účinnost. Díky této synergii může přítomnost jedné molekuly podstatně zvýšit účinnost jiné, a to je zvláště důležité u látek alimentárního původu, které bývají v krvi obsaženy jen ve velmi malém množství. Například ani kurkumin, ani EGCG, hlavní polyfenol ze zeleného čaje, není schopen každý sám, a navíc v malém množství, dovést rakovinné buňky k záhubě. Avšak pokud se do krve dostanou tyto dvě molekuly společně, vyvolají velmi prudkou reakci, která vede rakovinné buňky k odumření apoptózou. Tento typ přímé synergie může podstatně zvýšit terapeutickou odezvu aplikované protirakovinné léčby. Podle výsledků laboratorní studie, se přidáním kurkuminu a EGCG do rakovinných buněk, vystavených slabému ozařování, závratně zesiluje odezva těchto buněk na léčbu.

Tato synergie často využívá i dalších nepřímých mechanismů. V potravinách, které běžně konzumujeme, se vyskytuje i řada látek, které samy žádnou protirakovinnou aktivitu nevyvíjejí, ale přesto v prevenci rakoviny mohou sehrát významnou úlohu – jsou totiž schopny podstatně zvýšit množství účinné protirakovinné látky v krvi, a tím i její výkonnost. Případně jsou schopny zpomalit její vylučování, či naopak urychlit její vstřebávání. Jedním z nejnázornějších příkladů této součinnosti, tedy nepřímé synergie, může být molekula pepře, piperin, která je schopna více než tisíckrát zvýšit absorpci kurkuminu. Tím obsah kurkuminu v krvi dosáhne takové výše, kdy už je opravdu schopný ovlivňovat agresivní chování rakovinných buněk (takto působí čaj Emanace, pozn. red.). Tato synergie, podle našeho názoru, skvěle ilustruje nutnost různorodé stravy, neboť jen tak lze maximálně využívat blahodárného dopadu na zdravotní stav. Ale současně názorně ukazuje, že užívat jednotlivé molekuly v podobě potravinových doplňků, je naprosto zbytečné a nelogické.

Stravovací režim, který zde navrhujeme, by měl být vnímán především jako náčrt toho, jak by měl vypadat jídelníček, v němž úplně všechny potraviny vynikají protirakovinnými vlastnostmi. Tento režim může na první pohled působit dosti přísně, ale byl vypracován pro pacienty, jimž rakovina bezprostředně hrozí, pro ty, kteří s touto nemocí již bojovali a jsou ve stadiu remise a nyní potřebují mít na své straně co nejvíce šancí.

Stravovací režim, který zde nabízíme, se hodí především lidem, jimž hrozí zvýšené riziko rakoviny, a to buď vzhledem k rodinné anamnéze, anebo proto, že již touto nemocí byli dříve postiženi. Tento typ prevence, kterému můžeme říkat sekundární, se liší od prevence primární, o níž jsme hovořili dosud, při níž pravidelná konzumace potravin s vysokým obsahem protirakovinných látek, může zabránit rozvoji rakoviny už v samém zárodku. Při sekundární prevenci je úlohou těchto potravin zajistit patřičnou biologickou odezvu u pacientů tak, aby se co nejvíce omezil možný další rozvoj nádorových ohnisek, která se nepodařilo zcela zlikvidovat chirurgickými zákroky, ozařováním či chemoterapií.

Těmito doporučeními se však mohou řídit všichni, kdo by chtěli sami u sebe omezit riziko rozvoje rakoviny. Některé potraviny představují výjimečný zdroj protirakovinných látek a už jejich prosté zařazení do každodenního jídelníčku může mít zásadní vliv na výskyt hlavních druhů rakoviny, které dnes ohrožují společnost. Když si do běžného stravovacího režimu zařadíte zeleninu z čeledi brukvovitých, česnek a jeho příbuzné, sóju a některé druhy ovoce, dodáte organismu takové množství protirakovinných látek, jaké vám jiné druhy zeleniny přinést nemohou. Musíme ještě jednou zdůraznit klíčovou úlohu sóji, zeleného čaje a kurkumy, které jsou příčinou zásadního rozdílu mezi výskytem rakoviny ve východních a západních zemích. Tyto potraviny bezesporu patří mezi hlavní nástroje prevence rakoviny.

 

Zdraví tam, kde ho nečekáte…

Ovšem upřednostňovat konzumaci těchto doporučovaných druhů potravin rozhodně neznamená, že byste už neměli jíst fazole, artyčoky, lilky, papriky, houby, jablka, banány a další oblíbené a lahodné druhy ovoce a zeleniny, ty přece do různorodé stravy také patří. Naopak, když přihlédneme ke skutečně alarmujícímu stavu stravování v západních zemích, tak jakákoli změna vedoucí ke zvýšené konzumaci ovoce a zeleniny, je pozitivní, vítaná a zaslouží si podpory. Výběr ovoce a zeleniny zařazených do jídelníčku vychází z momentálně dostupných poznatků o protirakovinném potenciálu těchto potravin. Ovšem výzkum je velmi dynamický proces, a tak je velmi pravděpodobné, že v dalších letech budou objeveny další protirakovinné látky, což umožní tento režim dále vylepšovat a zpestřovat. Už je například známo, že řada potravin obsahuje významná množství fytochemických látek, které mají různě vysokou schopnost zasahovat a spolupůsobit v procesech provázejících rozvoj rakoviny.

Můžeme zde třeba uvést pigmenty a komplexní cukry obsažené v řasách wakame, hijiki a arame, které bývají pravidelnou součástí každodenního jídelníčku v Japonsku a dokáží bránit rozvoji některých druhů rakoviny, například prsu. Přímo fascinující je zjištění, že mnohá koření a bylinky obsahují látky, které působí protizánětlivě a tím také snižují riziko vzniku řady chronických nemocí, například i rakoviny. Zázvor je nejlepším příkladem z této kategorie, neboť gingerol, jedna z hlavních složek tohoto kořene, byla již vícekrát uváděna jako výkonná protirakovinná látka, působí totiž protizánětlivě a současně inhibuje (blokuje) rakovinné buňky.

Za pozornost stojí zjištění, že bylinky, jako petržel, tymián, máta a kapary, obsahují navíc velká množství některých polyfenolů, jako apigenin, luteolin a kempferol. Tyto molekuly vynikají schopnostmi inhibovat růst rakovinných buněk a předcházet rozvoji nádorů, jak to bylo zjištěno na laboratorních zvířatech. Dá se tedy říci, že okořenit si jídlo není dobré jen z hlediska kulinářského, ale i z hlediska prevence rakoviny.

 

Jíst zdravě a s potěšením

Chceme-li plně využívat blahodárných vlastností potravin, o nichž jsme mluvili, je velmi důležité mít přístup k nejrůznějším receptům, které využívají těchto ingrediencí k přípravě skvělých chutných jídel. Předcházet rakovině pomocí stravy může být velice příjemnou záležitostí, pokud se podaří připravit a uvařit chutná a vtipná jídla (inspirací zdravých, chutných a rychlých jídel jsou vynikající recepty šéfkuchaře Jamieho Oliviera, pozn. red.). Národy Středního východu upravují luštěniny už přes 3 000 let a vědí o tomto oboru snad naprosto vše.

Asijská kuchyně nabízí řadu variant úpravy sóji a v jejích kuchařkách se s touto potravinou obeznámíte nejlépe. Nehledě na velmi systematické používání nejrůznějších druhů zeleniny, hlavně pak z čeledi brukvovitých. V okolí Středozemního moře a v Japonsku zase najdete nejlepší recepty na úpravu ryb a mořských plodů, zde načerpáte pro přípravu těchto typů jídel nejvíce inspirace. Pokud jde o úpravu rajčat, nepřekonatelní jsou Italové a Španělé, a v indické kuchyni se zase nejlépe seznámíte s používáním curry.

Tyto recepty nabízejí vynikající možnosti, jak připravit výtečné jídlo, a přitom využívat zásad, o nichž jsme na stránkách Phoenixu psali. Je to opravdu důležité, protože jíst zdravě, to především znamená jíst s potěšením. Pro hodně lidí je „zdravý stravovací režim“ synonymem něčeho otravného a plného zákazů, podle nich to je něco za trest. Ale dá se to vnímat přesně opačně, program stravování, který vám nabízíme, má být odměnou! Stravovat se podle tisíců receptů, které využívají zdravých a chutných surovin, neustále měnit jídelníček podle druhů zeleniny a ovoce, které jsou na trhu, to se přece blíží mnohem více k labužnictví než k asketismu!

 

Negativní mýty spojované s ovocem a zeleninou

Mýtus č. 1. Ovoce a zelenina obsahují pesticidy, které jsou příčinou rakoviny. Není to pravda.
Rezidua pesticidů mohou být v ovoci či zelenině pouze ve stopových množstvích a žádná studie zatím neprokázala souvislost mezi těmito rezidui a rakovinou. Naopak konzumace ovoce a zeleniny je přímo provázána s poklesem rizika rozvoje rakoviny a není nejmenších pochyb, že přínos z konzumace těchto druhů potravin mnohonásobně převyšuje hypotetické negativní vlivy možných stopových reziduí v těchto potravinách. Navíc existuje velmi jednoduchý způsob, jak se těchto případných reziduí pesticidů zbavit: stačí všechno ovoce i zeleninu pořádně omývat. Anebo konzumovat bio-výrobky.

Mýtus č. 2. Ovoce a zelenina jsou dnes geneticky upravované a tyto GMO (geneticky upravené organismy) škodí zdraví. Není to pravda.
Valná většina ovoce a zeleniny, které jsou dnes k dispozici, jsou běžným způsobem vyšlechtěné odrůdy, do nichž žádné geny lidským zásahem zaneseny nebyly. Mohou být proto považovány za zcela přírodní. Kromě toho, ani u geneticky modifikovaných potravin (GMO) dosud žádná studie neprokázala, že by mohly jakkoli souviset s rakovinou.
A není divu, vždyt bílkoviny získané genetickou úpravou jsou plně rozloženy během trávení a nemohou ovlivnit nutriční přínos. Rostliny geneticky upravované jsou problémem spíše pro životní prostředí, mohou totiž mít velmi negativní dopad na různorodost rostlinných druhů v přírodě. To je opravdu závažný problém, který nás znepokojuje stejně jako všechny odpůrce GMO rostlin. Domníváme se, že produkce GMO rostlin by měla být striktně a co nejvíce omezena, jen tak se dá předejít katastrofě hrozící životnímu prostředí.

Mýtus č. 3. Pouze „bio“ ovoce a zelenina jsou zdravé. Není to pravda.
Všechny studie, při nichž se studoval protirakovinný potenciál různých druhů ovoce a zeleniny, zkoumaly potraviny pěstované běžným způsobem, z toho tedy jasně vyplývá, že nálepka „bi“„ není předpokladem prospěšnosti těchto potravin. Zelenina pěstovaná bez použití pesticidů má sice výrazněji aktivovaný obranný systém a může tedy obsahovat i zvýšené množství fytochemických protirakovinných látek, ale bylo by mylné se domnívat, že pouze tyto produkty jsou zdraví prospěšné. Je mnohem lepší jíst „normální“ ovoce a zeleninu denně a v hojném množství, než si příležitostně dopřát pár bio-produktů, jejichž vyšší cena mnohdy brání kupovat ovoce a zeleninu pravidelně.

 

Změňte zvyky a přijde zdraví

Změnit stravovací režim a začlenit do něj potraviny, které jsou pro tělo vynikajícím zdrojem protirakovinných molekul, to je nejlepší zbraň pro boj s rakovinou, jakou máme k dispozici.

Změnit zvyky, na tom není nic výjimečného a revolučního. Jednoduše stačí dopřát potravě v každodenním režimu důstojného místa, jakého si zaslouží, a více sledovat, jaký dopad může mít to, co konzumujeme, na náš zdravotní stav a pohodu. Jsme přesvědčeni, že v zavádění těchto změn najdete zalíbení, nejenže si připravíte nové gastronomické zážitky, ale navíc vás může těšit, že aktivně napomáháte bránit svůj organismus, když mu denně dopřejete správnou dávku alikamentů (medikamentů alimentárního původu). Využívat přebohatých zdrojů potravin, když máme tu fascinující možnost se k nim snadno dostat, a to nejen pro obohacení jídelníčku, ale i v rámci snížení výskytu tak nebezpečné nemoci, jakou je rakovina, to by mohlo znamenat velmi podstatný pokrok v boji proti této nemoci.

Richard Béliveau PhD. a Denis Gingras Phd.
v knize Výživou proti rakovině, nakl. Vyšehrad, H. Čechová