ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Revize žebříků

view counter
2.4.2017, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
 
Dotaz:
Mohu si jako OSVČ dělat roční kontrolu hliníkových žebříků? A mohu tyto kontroly provádět i jiným OSVČ? Jaké školení nebo kurz musím jako OSVČ mít abych mohl dělat roční revize žebříků?
 
Odpověď:
Žebříky lze považovat za technické zařízení a proto pro lhůty provádění kontrol platí ustanovení § 4 odst. 2 nař. vl. č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, tj. jednou za 12 měsíců, pokud výrobce v návodu pro obsluhu nestanoví jinou lhůtu.
Povinnost provádění prohlídek žebříků je stanoveno ustanovením § 4 příloha, část III, bod 11 nař. vl. č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
Jak má žebřík vypadat stanoví ČSN EN 131-1 ed. 2. Jakým způsobem se provádí zkoušení nových žebříků stanoví ČSN EN 131-2+A1.
ČSN  EN 131-3 Žebříky-Část 3 Návody k používání čl. 7.2 písm. e) zdůrazňuje, že u profesionálních uživatelů se požaduje pravidelná kontrola žebříku.
Čl. 7.1 odst. 2 výše uvedené normy ukládá výrobci dát k dispozici seznam položek, které je třeba kontrolovat spolu s kritérii vyhověl/nevyhověl. Seznam musí být v návodech pro používání žebříku, nebo musí být označeny na žebříku. Připouští i možnost zveřejnění návodu na webové stránce výrobce.
Žádný z předpisů nestanoví kvalifikaci osob provádějící kontroly a zkoušky žebříků. Postačí potřebné znalosti norem pro žebříky, případně zařízení potřebné ke zkoušce.